"Skolas auglis"

Sākot ar 1. novembri, līdz 9. martam skolā tiek ieviesta Eiropas Komisijas (EK) programma apgāde ar augļiem un dārzeņiem „Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” jeb „Skolas auglis”, saskaņā, ar kuru svaigus augļus un dārzeņus saņems arī visi mūsu skolas 1. – 9. klašu skolēni. Augļus un dārzeņus (ābolus vai burkānus) varēs saņemt otrdienās, trešdienās un ceturtdienās pēc piektās mācību stundas.