Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (2017.-2023.)

PROJEKTS - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (2017.-2023.)