Skolēnu pašpārvalde "Kompass"

Pašpārvaldes "Kompass" koordinatore - dir.vietn. Ilze Broka