Karjeras izglītības aktualitātes

Izglītības ceļvedis

Izglītības ceļvedis - 2021

Karjeras diena televīzijas platformā “Tava klase” - par ceļu no skolā iegūtajām zināšanām līdz profesijai.

•    Sākot ar 19. februāri izglītības TV platforma “Tava klase” septiņas piektdienas piedāvā “Karjeras dienu” - neformālas sarunas visas dienas garumā ar visdažādāko nozaru pārstāvjiem, kuri ar savu profesionālo darbošanos iedvesmo un aizrauj. Raidījumu mērķis ir palīdzēt skolas vecuma bērniem un jauniešiem ieraudzīt veidu, kā skolā gūto pieredzi un zināšanas izmantot, meklējot ceļu profesijā.
•    Starp sarunu blokiem paredzētas TV nodarbības, kas ļaus skatītājiem pārslēgt uzmanību un atpūsties - gan padziedāt, gan izkustēties, sportojot vai dejojot.
•    Katras piektdienas noslēdzošo epizodi “Vecāku stunda” vada psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs.  Raidījuma vadītājs kopā ar programmas viesiem – attiecību veidošanas un izglītības ekspertiem – skaidros iespējamās problēmsituācijas, kas ģimenēs rodas saistībā ar attālinātajām norisēm darbā, mācībās un sadzīvē. “Vecāku stunda” veidota sadarbībā ar portālu mammamuntetiem.lv           
•    “Karjeras diena” virszemes TV apraidē būs skatāma televīzijas kanālā ReTV no 19.februāra, piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.00.

Mācību video -Karjeras izvēle pēc pamatskolas

Izglītības izstāde “Skola 2020”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte Preiļu 1. pamatskolā 2019./2020.m.g.
28. februārī 9. abc klašu skolēni izmantoja iespēju, lai apmeklētu ikgadējo starptautisko izglītības izstādi “Skola 2020” starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā.
Izstāde “Skola 2020” ļauj iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Izstādē varēja uzzināt vairāk par Latvijas un ārvalstu augstskolu un citu mācību iestāžu piedāvājumu, jaunajām mācību programmām, interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu, kā arī iemēģināt roku dažādās profesijās, vērot paraugdemonstrējumus un piedalīties dažādās aktivitātēs. Dažas atziņas par izstādes apmeklējumu:
•    “Ļoti ieinteresēja bioloģijas nozare un savu nākotni visticamāk saistīšu ar to. Visvairāk mani uzrunāja Latvijas universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.”
•    “Uzzināju vairāk par augstskolu, kurā plānoju studēt pēc vidusskolas beigšanas.”
•    “Bija diezgan interesanti, uzzināju daudz vairāk par Latvijas augstskolām un iespējām mācīties pēc vidusskolas.”
Kopā ar 9. klašu skolēniem piedalījās klašu audzinātāji Intars Mežinieks, Ilona Isajeva un Ieva Babre.

Pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


 Digna Prodniece,
direktores vietniece audzināšanas jomā

Ēnu diena 2020

Tradicionālā Ēnu diena šogad notika 12. februārī. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Vislielāko aktivitāti un interesi mūsu skolas skolēnu vidū izrādīja  7. un 9.klašu skolēni. Pārsvarā skolēni izvēlējās ēnot robežsarga un policista profesiju. Iespēju piedalīties Ēnu dienā un iepazīt profesijas kopumā izmantoja 14  skolēni.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
Digna Prodniece
direktores vietniece audzināšanas jomā

Eiropas medus brokastis.

Akcijas “Eiropas medus brokastis” ietvaros Preiļu 1.pamatskolā   viesojās biškopis Žanis Jesko no Nagļu pagasta Rēzeknes novadā. Tiekoties ar 3.un 7. klašu skolēniem, biškopis Žanis ļoti interesanti un aizraujoši stāstīja par biškopja profesiju, biškopības nozari, medu, bitēm un bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Skolēniem bija iespēja pielaikot  biškopja tērpu, aptaustīt un aplūkot dažādus bišu saimes kopšanas piederumus, atbildēt uz jautājumiem un nodegustēt Lubāna mitrājā iegūto medu ar garšīgu rudzu maizi.
Paldies biškopim Žanim par šo tikšanos!
 Digna Prodniece,
direktora vietniece audzināšanas jomā

Diskusija par nākotnes profesijām.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes Preiļu 1. pamatskolā 2019./2020. m. g.
Lai sniegtu atbalstu skolēniem nākotnes karjeras izvēlē, Preiļu 1. pamatskola turpina  īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros 19. novembrī 9. abc klašu skolēniem notika  diskusija un aktīva, izglītojoša spēle, pievēršot uzmanību  vērtībām, spējām, kā arī prasmēm un kompetencēm, kuras būs svarīgas nākotnes darba tirgū.
Pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Informāciju sagatavoja Digna Prodniece,
direktores vietniece audzināšanas jomā