Skolas pašnovērtējums

Pašvērtējuma ziņojumi

Akreditācijas pašnovērtējuma ziņojumi

2015./2016. m.g. Skolas akreditācijas pašnovērtējuma ziņojums - 2014
2016./2017. m.g.  
2017./2018. m.g.  
2018./2019. m.g.  
2019./2020. m.g. - aktualizācija Skolas akreditācijas pašnovērtējuma ziņojums - 2020
2020./2021. m.g.  
2021./2022. m.g.  
2022./2023. m.g.