2022./23. mācību gadā skolā mācību un audzināšanas darbu veic 52 pedagoģiskie darbinieki, 44 no viņiem Preiļu 1. pamatskola ir pamata darbavieta. Visiem skolas skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.

Sīkāku informāciju par skolotāju iegūto kvalifikāciju varat uzzināt šeit.