Valdība apstiprina grozījumus noteikumos par vispārizglītojošo skolu noslēguma pārbaudījumu laiku un norisi 2020./2021. mācību gadā

Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasē (2020./2021.m.g.)

Patstāvīgās plānošanas darba lapas 1. – 4. klašu skolēniem

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā.

Noteikumi saziņas etiķetei tīmeklī, mācoties attālināti.

Preiļu 1. pamatskolas darba organizācija 2020./2021. mācību gadā

 • 1.- 6. klašu mācības notiek klātienē.
 • 7. - 9. klašu posmā 1 diena nedēļā var notikt attālināti ( līdz 20% mācību stundu).
 • Katra klase ievēro distancēšanos 2 metru  no citas klases, ievēro plūsmu virzienus gaiteņos, pārvietojoties starp mācību kabinetiem.
 • Skolā ienāk un uzturas tikai skolēni un skolas darbinieki.

Mācību darba organizācija

 • Stundas sākas atšķirīgos laikos atbilstoši stundu sarakstam 1.-4.klasēs un 5.-9.klasēs:
  • Plkst. 840
  • Plkst. 900
 • Skan atšķirīgi mācību stundu sākuma un beigu zvani, atbilstoši mācību stundu sarakstam 1. - 4. klasēs un 5. - 9. klasēs.

Pārvietošanās skolā

 • Skolā ienāk pa ieeju pie garderobes, ievērojot distancēšanās un dezinfekcijas noteikumus.
 • Skolā jāierodās precīzā laikā - 10 līdz 15 minūtes pirms mācību stundu sākuma.
 • No garderobes uzreiz jādodas uz savu mācību kabinetu vai klases telpu.
 • Pārvietošanās pa skolu notiek, ievērojot plūsmas virzienus.

Starpbrīži

 • Starpbrīdī tiek veikta telpas vēdināšana, ja mainās klase arī dezinficēšana.
 • Starpbrīdī klasei jāuzturas norādītajā gaiteņa zonā.
 • Labierīcības apmeklē jebkurā laikā, lai novērstu drūzmēšanos pie tualetes telpām starpbrīžos.
 • No skolas var iziet tikai saskaņojot ar klases audzinātāju.

Tavai un mūsu kopējai drošībai

 • Mēs esam gana liela skola, kurā viena saslimšana var izraisīt ļoti plašu inficēšanos!
 • Rīkosimies atbildīgi pret sevi un klases biedriem, pret savām un citu ģimenēm!
 • Ievērosim distancēšanās pasākumus!
 • Aizliegts ierasties skolā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un augšējo elpceļu saslimšanas pazīmēm!
 • Bieži mazgāsim un dezinficēsim rokas!