“1000 grāmatas Latvijas simtgadei”

 

Aicinām piedalīties

Preiļu 1. pamatskolas

Latviešu valodas un literatūras metodiskās komisijas organizētajā

latviešu autoru grāmatu lasīšanas akcijā

"1000 grāmatas Latvijas simtgadei"!

Katrs - skolēns, vecāki, vecvecāki, skolotājs, skolas darbinieks - lasa latviešu autoru darbus pēc savas izvēles, pie klases audzinātāja (1.-4.klase) un pie latviešu valodas un literatūras skolotāja (5.-9.klase) aizpilda lapu ( autors, grāmatas nosaukums, lasītāja vārds, uzvārds, gūtā atziņa) pēc katras izlasītās grāmatas. Lasīšanas rezultāti regulāri tiks apkopoti un atspoguļoti skolas vestibilā uz informācijas stenda “1000 grāmatas Latvijas simtgadei”.

Akcijas norises laiks -

2017. gada 1. novembris- 2018. gada 1. novembris.

Būsim priecīgi

par atsaucību un katra nozīmīgo devumu Latvijas simtgadei!

Preiļu 1. pamatskolas Latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija