Iespējamais atbalsts skolā attālinātas apmācības laikā

  1. Skolas psiholoģe L. Tumašova un sociālā pedagoģe V. Vjakse:

Iespējams vecākiem un skolēniem saņemt attālinātas konsultācijas (sazinoties e-klasē vai telefoniski) problēmsituāciju vai krīzes situāciju gadījumos.

  1. Pedagoga palīgs A. Laškova:

Tiek piedāvāts atbalsts 1. - 6. klašu audzēkņiem mācību procesā (ja nepieciešams – rakstiet e-klasē vēstuli skolotājai).

 


Valsts pārbaudes darbu norise 2019./2020. m. g.

Valsts pārbaudes darbi 9. klasēm par vispārējās pamatizglītības ieguvi.

Eksāmeni notiek:

  •       latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
  •      vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 27. maijā, mutvārdu daļa – 27. un 28. maijā;
  •      matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 2. jūnijā;
  •      Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2020. gada 9. jūnijā.