2018./2019. mācību gada valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 3. klasē

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
  • matemātikā: rakstiski – 27. februārī. 

Valsts pārbaudes darbi 6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
  • matemātikā – 26. februārī;
  • dabaszinībās – 7. martā.

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē

Eksāmeni notiek:

  • latviešu valodā: rakstu daļa – 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;
  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā;
  • matemātikā – 4. jūnijā;
  • Latvijas vēsturē – 11. jūnijā.