PREIĻU 1. PAMATSKOLA

Dibināta: 1996. g
Skolēnu skaits: 424
Pedagoģisko darbinieku skaits: 45
Direktors: Nora Šņepste
Adrese: Daugavpils iela 34, Preiļi, LV-5301
Tel./fax: 65322749, kanceleja: 65322084 
E-pasts: preilu1psk@preili.lv

Kalendāra notikumi

Piedalīšanās Latgales novada florbola sacensībās. 6. - 7. kl.

20.03.2018
21.03.2018

Piedalīšanās Latvijas valsts simtgadei veltītajā pasākumu ciklā izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”.

20.03.2018
10:30 - 11:30

Alternat. māc.st.digitālās nedēļas ietvaros ”Vēl tuvāk Latvijai” 7.a; 7.c; 8.a kl.

20.03.2018
11:30 - 15:00

Alternat. māc.st.digitālās nedēļas ietvaros ”Vēl tuvāk Latvijai” 7.b; 8.b kl.

21.03.2018
09:00 - 10:30