PREIĻU 1. PAMATSKOLA

Dibināta: 1996. g
Skolēnu skaits: 459
Pedagoģisko darbinieku skaits: 49
Direktors: Nora Šņepste
Adrese: Daugavpils iela 34, Preiļi, LV-5301
Tel.dirktors: 65322749, kanceleja: 65322084 
E-pasts: preilu1psk@preili.lv

Kalendāra notikumi

Radošā darbnīca kopā ar Sintiju Loginu

09.12.2019
12:30 - 15:00

1. -6.kl. projekta"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"Nr.8.3.2.2./16/I/001" dalībniekiem    

Seminārs klašu audzinātājiem.

10.12.2019
08:20 - 08:50

Klaunu šovs “Oki- doki”, izklaidējoša cirka programma.

11.12.2019
12:30 - 13:30
1. - 4. klasēm

Daugavpils teātra izrāde “Raganiņa”, projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros

12.12.2019
12:00 - 13:00
5., 6. kl.