Preiļu 1. pamatskolas administrācija

Direktore

Nora Šņepste

 

Direktores vietniece izglītības jomā

Anna Dzidra Bernāne

 

Direktores vietnieks informātikas jomā

Pēteris Bernāns

Aivars Podskočijs

 

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Digna Prodniece

 

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Ilze Broka

 

Saimniecības vadītājs

Gunārs Avotiņš