Kalendārs

SP “Kompass” sanāksme.

14.01.2020
08:30 - 09:00

Bērnu vieglatlētikas festivāls

15.01.2020
10:00 - 15:00
2. -3. kl.    

Aptauja par karjeras izglītību un rezultātu izvērtēšana. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte.

16.01.2020
09:00 - 15:00
7. kl.    

Starpnovadu futbola sacensības.

16.01.2020
10:00 - 15:00
6.-7. kl.    

Iesaistīšanās Latgales atbrīvošanas simtgades sarīkojumā Preiļos

18.01.2020
10:00 - 16:00

9. kl.

Nordplus projekta “Wonders of the digital world” vizīte Lietuvā, Šiauliai

20.01.2020
25.01.2020
5 skolēni no 6. kl.

Starpnovadu futbola sacensības.

21.01.2020
10:00 - 15:00
4.-5. kl.    

Konkurss “Gribi būt mobils!” pusfināls

21.01.2020
11:00 - 15:00
6. kl.

Starpnovadu basketbola sacensības.

22.01.2020
10:00 - 15:00
8.-9. kl.    

Novada skaļās lasīšanas fināls 5. - 6. klasēm

23.01.2020
11:30 - 13:00

Sniega diena /ja būs sniegs/

24.01.2020
09:00 - 15:00
1.- 4. kl.    

Mazo grantu projektu noslēguma pasākums. Iedzīvotāji veido savu vidi 2019.

24.01.2020
13:00 - 23:30
“Dancari” 7. kl.    

Savstarpējās pieredzes apmaiņa. Labās prakses piemēri klases audzināšanas darbā.

28.01.2020
08:20 - 09:00
Kl.audz.    

Tālākizglītības kursi pedagogiem

28.01.2020
13:00 - 16:00

"Rūķu Burziņš Pelēčos" – skolēnu pašpārvalde.

30.01.2020
10:00 - 15:00
SP“Kompass”    

Matemātikas olimpiādes 2. posms 9. kl.

31.01.2020
09:45 - 13:45

Starpnovadu basketbola sacensības.

31.01.2020
10:00 - 15:00
4.-5. kl.    

Kalendārs