Kalendārs

Skolas noformējums Ziemasssvētkiem

01.12.2017
19.12.2017

Iespēju nedēļa

04.12.2017
09.12.2017

9. klašu skolēnu informēšana par MK Noteikumiem Nr. 232

04.12.2017
12.12.2017

Adventa pasākums 1. - 4. kl.

04.12.2017
09:00 - 09:40
Skolas sarīkojumu zālē

Telpu futbola sacensības 2. - 3. kl.

05.12.2017
06.12.2017

Sanāksme par gatavošanos pasākumam “Atklāj latvju zīmes…” (8. - 9. kl.)

06.12.2017
16:00 - 17:00
307. kab.

Starpnovadu sacensības volejbolā 6. - 7. kl.

07.12.2017
08.12.2017

Atbalsta pasākumu individuālo plānu izvērtēšana.

11.12.2017
23.12.2017

"Iespēju nedēļas" rezultātu apkopošana.

11.12.2017
16.12.2017

Telpu futbola sacensības 4. - 5. kl.

13.12.2017
14.12.2017

Sarīkojumu zāles sagatavošana Ziemassvētku sarīkojumiem.

18.12.2017
15:00 - 17:00

e-Twinnig projekta noslēgums “Atklāj LATVJU ZĪMES radošajās darbnīcās” 8. - 9. kl.

21.12.2017
09:30 - 11:30

Ziemassvētku sarīkojums 1 . 4. kl.

21.12.2017
10:00 - 12:00

Ziemassvētku sarīkojums 5. - 9. kl.

21.12.2017
12:30 - 14:00

Kalendārs