Kalendārs

Piedalīšanās 2. posma mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (8.-9.kl.)

01.02.2018
09:30 - 14:30

2.posma matemātikas olimpiāde 9. - 12. kl.

02.02.2018
03.02.2018

“100 dienas skolā” -1.klašu skolēniem

02.02.2018
09:50 - 12:20

Alternatīvā mācību stunda karjeras izglītībā "Kā nesabojāt savu karjeru, pirms tā ir sākusies".

02.02.2018
12:40 - 15:00

Interešu izglītība. Skatuves runas konkurss. 5. - 9. kl.

05.02.2018
14:00 - 16:00

Piedalīšanās starpnovadu sacensībās tautas bumbā. 4. - 5. kl.

06.02.2018
07.02.2018

Piedalīšanās starpnovadu sacensībās basketbolā ”Oranžā bumba” 4.- 5. kl.

07.02.2018
08.02.2018

“Preiļiem- 90”. Izstāde “Manas pilsētas ielu stāsti”.

12.02.2018
13.02.2018

Interešu izglītība. Skatuves runas konkurss. 1. - 4. kl.

12.02.2018
10:00 - 12:00

“Preiļiem- 90”. Izstāde “Manas pilsētas ielu stāsti”.

13.02.2018
14.02.2018

Kursi skolotājiem "Sadarbības mācīšanās pieeja, izmantojot grupu darba sniegtās iespējas" - lektors R. Ozols

13.02.2018
12:30 - 17:00

Piedalīšanās Ēnu dienā. 7. - 9. kl.

14.02.2018
15.02.2018

“Preiļiem- 90”. Izstāde “Manas pilsētas ielu stāsti”.

14.02.2018
15.02.2018

“Preiļiem- 90”. Izstāde “Manas pilsētas ielu stāsti”.

15.02.2018
16.02.2018

“Preiļiem- 90”. Izstāde “Manas pilsētas ielu stāsti”.

16.02.2018
17.02.2018

Piedalīšanās 2.posma matemātikas olimpiāde 5.- 8. kl.

16.02.2018
10:00 - 14:30

“Preiļiem- 90”. Izstāde “Manas pilsētas ielu stāsti”.

19.02.2018
20.02.2018

“Preiļiem- 90”. Izstāde “Manas pilsētas ielu stāsti”.

20.02.2018
21.02.2018

Piedalīšanās skolēnu pašpārvalžu līderu seminārā. 5. - 9. kl.

20.02.2018
10:00 - 13:00

Piedalīšanās ātrās lasīšanas sacensību reģionālajā finālā. 5. - 6. kl.

20.02.2018
10:00 - 14:00

Diagnosticējošais darbs 6. kl. (latviešu val.)

21.02.2018
22.02.2018

“Preiļiem- 90”. Izstāde “Manas pilsētas ielu stāsti”.

21.02.2018
22.02.2018

PiedalīšaMazās balvas pēdējā posma sacensībās. 3. - 6. kl.

22.02.2018
23.02.2018

Diagnosticējošais darbs 3. kl. (latviešu val.)

22.02.2018
23.02.2018

“Preiļiem- 90”. Izstāde “Manas pilsētas ielu stāsti”.

22.02.2018
23.02.2018

Piedalīšanās novada skatuves runas konkursā

22.02.2018
10:00 - 13:00

"Sadarbības mācīšanās pieeja, izmantojot grupu darba sniegtās iespējas" - lektors R. Ozols

22.02.2018
13:30 - 17:00

Piedalīšanās starpnovadu florbola sacensībās.

23.02.2018
24.02.2018

“Preiļiem- 90”. Izstāde “Manas pilsētas ielu stāsti”.

23.02.2018
24.02.2018

Diagnosticējošais darbs 6. kl. (matemātika)

27.02.2018
28.02.2018

Kalendārs