Preiļu 1. pamaskolas padome

1. - 9. klašu skolēnu vecāki.

Klase    Vecāka vārds, uzvārds    Piezīmes
1. a    Santa Ancāne - Novikova    
1. b    Anita Šmukste    
1. c    Kristīne Logina    
1. d    Ilze Pastare    
2. a    Vita Vaivode    
2. b    Ilze Atvara- Briška    
2. c    Vita Znotiņa    
3. a    Sanda Čingule- Vinogradova    
3. b    Sanita Anspoka    
3. c    Irīna Elste    
4. a    Līga Pauniņa     
4. b    Anita Kolosova    
4. c    Inga Teilāne    
5. a    Elita Cvečkovska    
5. b    Lolita Kotāne    
5. c    Inese Martinkus    
6. a    Linda Skutele    
6. b    Diāna Mihailova    
6. c    Ilga Pokšāne    
7. a    Jeļena Puzaka    
7. b    Diāna Pastare    Skolas padomes priekšsēdētāja
7. c    Jolanta Vucāne    
8. a    Valdis Mičulis    
8. b    Ineta Gribuste    
8. c    Vija Čeirāne    
9. a    Daina Ivbule-Sprukte     
9. b    Tatjana Lāce    
9. c    Inese Martinkus    

•    Skolēni:
Matīss Bečs 9. a,
Evelīna Kokoriša 9. b,
Patrīcija Putroma 9. c,
Annija Akmentiņa 8. a / skolēnu padomes vadītāja /

•    Skolotāji : Inga Buka,
                     Elita Skutele