„Rūķis šķiro”

    29.novembrī 1.- 3. klašu skolēni kopā ar Rūķi un puisēnu Punktuāli uzzināja, ka daudzas no lietām, ko parasti izmetam atkritumu spainī, var būt ļoti noderīgas.
    Šķirojot iepakojumu, piemēram, stikla burciņas un plastmasas pudeles, mēs taupām tādas dabas bagātības kā naftu, akmeņogles un koka šķiedru, kas tiek izmantotas iepakojuma ražošanā. Atsevišķi savācot vecās elektropreces – televizorus, datorus, lampas – taupām dažādus metālus, bet pareizi iznīcinot bīstamās vielas, kas atrodas baterijās, nenodarām ļaunumu apkārtējai videi.
    Grāmatā „Rūķis šķiro” sekojot līdzi Rūķa un Punktuāļa gaitām, bērni iepazinās ar šķiroto atkritumu ceļu, tā nozīmi dabas bagātību saudzēšanā, saskata cilvēka darbības rezultātus. Tas dod iespēju apzināties atbildību par savu rīcību ikdienā.