Svinam Eiropas Savienības dzimšanas dienu. Akcija “Atpakaļ uz skolu 2019. ”Preiļu 1. pamatskolā

    Akciju „Atpakaļ uz skolu 2019” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbība ar biedrību „Eiropas Kustība Latvijā” un jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. Skolu vizīšu koordinēšanu nodrošina jaunatnes organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.
    Akcijas laikā, kura bija veltīta Eiropas Savienības dzimšanas dienai  - 2019.gada  7. maijā  Preiļu 1. pamatskolā viesojās Aldis Adamovičs  – kā bijušais  Preiļu 1. vidusskolas absolvents, Preiļu 1. pamatskolas direktors, Preiļu novada domes priekšsēdētājs un šobrīd – 13. Saeimas deputāts, kurš darbojas partijas “Jaunā Vienotība” frakcijā, ka Latgales partiju pārstāvošs deputāts un  kā mūsu skolas skolēna tēvs.


    Pirmās mācību stundas laikā 7. abc klašu skolēniem Aldis Adamovičs novadīja alternatīvo mācību stundu, pastāstot par ES pārvaldes institūciju darbu,  par Latvijas valsts parlamenta - Saeimas iesaisti ES procesu koordinēšanā , par ES fondu projektiem mūsu novadā, par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem mūsu valstī. Skolēni  tika iesaistīti piedāvātā temata apguvē ar konkursa jautājumiem par ES un Latviju, saņemot dāvanās kartes un ES informatīvos materiālus.