Daugavpils Universitātē noslēdzies projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

     2018. - 2019. mācību gadā Daugavpils Universitātē tika īstenots projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tā ietvaros DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes docētāji un pētnieki vadīja pētniecisko darbu nodarbības un mācību ekskursijas pa DU zinātniskajām un mācību laboratorijām Preiļu 1. pamatskolas 8.-9. klašu  skolēniem.
     Projekta mērķis:  raisīt izglītojamo interesi par dabaszinātnēm, iepazīstināt ar studiju un karjeras iespējām dabaszinātņu jomā Daugavpils Universitātē.
     Sešās mācību nodarbībās skolēni veicot pētnieciskos laboratorijas darbus mācījās strādāt ar fizikālām ierīcēm un atklāt fizikas likumus,  vēroja fizikas eksperimentu demonstrējumus, uzzināja kādi mehānikie un elektriskie procesi notiek cilvēka organismā, kas ir nanotehnoloģijas, kā darbojas roboti, un ko šajās jomās pēta DU zinātnieki. Skolēni apmeklēja DU Astronomisko observatoriju, Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras laboratorijas, Lāzertehnololoģiju un metālapstrādes laboratoriju. G. Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centra laboratorijās skolēni uzzināja ar kādām ierīcēm strādā DU pētnieki, kādas ir elektronmikroskopu izmantošanas iespējas. Skolēni guva priekšstatu par zinātnieku darbu, guva atbildes uz  viņus interesējošiem jautājumiem  un  uzzināja kādas profesijas var apgūt Daugavpils Universitātē.
     

Projekts īstenots Fizikas gada ietvaros ar Preiļu novada domes  finansiālu atbalstu.   Projekta  īstenošanas laiks:  2018. gada decembris - 2019. gada maijs.

L. Jonāne
Fizikas un matemātikas katedras docente