"Fizikas gada" nodarbības DU

       2018./2019. m. g. mācību gads ir pasludināts par "Fizikas gadu", līdz ar to vispārējās izglītības iestādēs šogad pastiprināti tiek pievērsta uzmanība fizikas mācīšanai un interešu pulciņu attīstīšanai.
       Ļoti bieži no izglītojamajiem tiek uzdots  jautājums: “Kam mums to fiziku vajag?” Protams, mācoties fiziku ne visi izglītojamie  saistīs savu nākotni ar fiziku, bet fizikas apgūšana  attīsta loģisko domāšanu, kā arī mūsu ikdienā ir nepieciešamas elementāras zināšanas fizikā. Ir diezgan maz to skolēnu, kuri vēlas, lai šī prioritāte būtu matemātika vai fizika, jo tas vienkārši prasa ļoti nopietnu darbu.
       Arī Preiļu 1. pamatskolas izglītojamie “Fizikas gada” ietvaros piedalās nodarbībās Daugavpils universitātē dažādās dabaszinību jomās. Reizi mēnesī 8., 9. klašu izglītojamajiem tiek organizētas izglītojošas nodarbības universitātē. Tajās izglītojamie iegūst ne tikai fizikas zināšanas, bet šo nodarbību spektrs ir ļoti plašs un dažāds. Martā izglītojamie iepazinās, ko pēta „Saistošā ģeoloģija.” Nodarbību vadīja DU Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras docents, Dr.geol. Juris Soms, kurš izglītojamos iesaistīja interaktīvā zemes dzīļu noslēpumu izzināšanā. Izglītojamie pētīja un mācījās atpazīt derīgos izrakteņus, diskutēja par planētas bagātībām, pazemes noslēpumiem, Zemes dzīlēs apslēptajiem iežiem un minerāliem.
       Pedagoģijas doktore, DU Fizikas un matemātikas katedras docente Lolita Jonāne izglītojamos ieveda mūsu Visuma planētu ceļojumā. Izglītojamajiem skolotājas Lailas Vibornās vadībā bija jāsagatavo mājas darbs – prezentācija par konkrētu planētu. Izglītojamie grupās prezentēja sagatavotos mājas darbus, vērtēja katrs savu paveikto darbu – kas izdevās, pie kā vēl jāpiestrādā. Par labāko, izsmeļošāko, interesantāko mājas darbu izglītojamie saņēma veicināšanas balvas.
Ķīmijas eksperimentālajā laboratorijā izglītojamie iepazinās kā noteikt kaitīgo vielu daudzumu dažādās ikdienas precēs  - gan pārtikā, gan rūpniecības precēs.
       Nodarbībās, kuras vada DU docētāji, dažādu jomu speciālisti, izglītojamie  piedalās praktiskajās nodarbībās, iesaistās dažādu jautājumu izzināšanā, iejūtas pētnieku lomās, iepazīstas ar interesantām  tēmām, kas var palīdzēt izvēlēties profesiju, kā arī iespēja iepazīties ar universitātes moderno aprīkojumu, dod iespēju paplašināt un padziļināt zināšanas dabaszinību priekšmetos. Izglītojamie uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas, fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, mācās izteikt un aizstāvēt savu viedokli, attīsta prasmes sadarboties.

 Ar skolēniem kopā nodarbībās piedalījās skolotāja Anna Dzidra Bernāne