Preiļu 1. pamatskola saņem "Lielās pūces " balvu.

Kas zina, ko grib,- spēj, ko grib.” Rainis

 Nodibinājums Ata Kronvalda fonds, noslēdzot konkursu „Lielā Pūce” 2014./2015. mācību gadā, paziņoja, ka Preiļu 1.pamatskola ir ieguvusi 5. vietu Mazo skolu kategorijā un saņem diplomu.
Ceļojošo balvu „Lielā Pūce” piešķir skolu kolektīviem par talantīgo skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās un starptautiskajās olimpiādēs un zinātnisko darbu konferencēs.
Skolas pārstāvji tika ielūgti uz 2014./2015. mācību gada Ceļojošās balvas „Lielās Pūces” pasniegšanas sarīkojumu, kas notika 2015. gada 27. augustā plkst. 11:00 Melngalvju namā (Rātslaukums 7).
Mūs sveica un diplomu kopā ar monogrāfiju “Latviešu valoda” pasniedza Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.
Preiļu 1.pamatskolas godam pelnīto balvu par darbu ar talantīgiem skolēniem saņemt brauca – 2014./2015.m.g. labākā skolniece, nu jau skolas absolvente, Lauma Tumašova, skolas direktore Nora Šņepste, skolotāji – Mairita Grišule, Dace Kiuleniece, Žanete Beča, Inga Reine, Uldis Čerpakovskis. Paldies - visiem skolēniem, par viņu ieguldīto papildus un neatlaidību darbu šo sasniegumu kaldināšanā; vecākiem – par atbalstu un sapratni; skolotājiem par pedagoģisko kompetenci un skolēnu iedvesmošanai veltīto laiku.
Skolas direktore – Nora Šņepste