Tematiska nedēļa 1.-4. klašu skolēniem „Es mīlu savu skolu”

Skola Preiļos šogad svin 150. jubileju. Arī sākumskolas bērni, iepazīstot Preiļu 1. pamatskolu un iesaistoties dažādos pasākumos, aizsāka svinēt šos svētkus. No 23. marta - 27. martam notika tematiska nedēļa 1.- 4. klašu skolēniem „Es mīlu savu skolu”. Skolēni kopā ar skolotāju Astrīdu Čerpakovsku zīmēja skolu dažādos gadalaikos. Zīmējumus var apskatīt 2.stāva gaitenī. Ļoti aizraujošs un interesants bija pasākums „Iepazīsti skolu ..un ķīmiju”. 3.- 4. klašu skolēniem bija iespēja vērot un pašiem veikt dažādus ķīmijas eksperimentus. Liels paldies skolotājai Ievai Babrei un viņas komandai šī pasākuma organizēšanā. Tikpat aizraujoši bija arī skolotājas Lailas Vibornās un viņas jauno fiziķu komandas fizikas eksperimenti un paraugdemonstrējumi. Paldies arī viņiem. Jācer, ka šādi iepazīstot ķīmiju un fiziku, izaugot, sākumskolas bērni ar īpašu interesi mācīsies šos mācību priekšmetus.
25. marts bija īpašs ar to, ka 2.-4. klašu komandas - trīs skolēnu un viena vecāka sastāvā, piedalījās konkursā „Ko es zinu par Preiļu 1. pamatskolu”. Komandām bija iespēja parādīt, cik viņi ir zinoši, radoši un atraktīvi. Noslēgumā katra komanda saņēma diplomu ar attiecīgu nomināciju. Zinošākā izrādījās 4.c klases komanda.
 
Tradicionāli skolas bibliotekārais pulciņš kopā ar Janīnu Beļajevu un Lolitu Svaļbu rosināja 1. klašu skolēnus iepazīt bibliotēku un lasīt grāmatas. Šī nedēļa noslēdzās ar grāmatu svētkiem, kuros bērniem bija iespēja tikties ar bērnu grāmatu autorēm Ievu Samausku un Maiju Jakubovsku.
 
Paldies visiem par aktīvu līdzdarbošanos!
 

                                                                          Direktora vietniece audzināšanas darbā Ilze Broka