Preiļu 1. pamatskolas Projektu nedēļa „Skolai 150”

    Šogad skolai Preiļos aprit 150 gadi, tāpēc Preiļu 1. pamatskolas izglītojamie un pedagogu saime aktīvi iesaistās projektu nedēļas „Skolai 150” dažādās aktivitātēs.
    Visu mācību gadu skolā notiek dažādi pasākumi, kuri ir veltīti skolas apaļajai jubilejai.
Projektu nedēļas mērķis:
  •  veicināt skolēnu radošo spēju attīstību un interesi par savu skolu;
  •  organizēt tikšanās un diskusijas ar skolas absolventiem, kuriem ir pozitīva pieredze un „veiksmes stāsti”, par izglītības iespējām Latvijā un ārpus tās un kuri likuši pamatus tālākai karjerai;
  •  sadarbības veidošana ar novada izglītības iestādēm skolēnu izglītības iespējām pēc pamatskolas absolvēšanas, kā arī motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, lai izglītojamie pilnveidotu savas sociālās iemaņas un palīdzēt integrēties sabiedrībā.
     Pirmajā projekta dienā “Skola gadalaikos” skolēni tiek aicināti izzināt un iepazīt savu skolu, saskatīt interesanto un savai skolai raksturīgo, iegūtās atziņas realizējot oriģinālos vizuālās mākslas darbos. Skolēni zīmē un glezno dažādās tehnikās, pielietojot mācību stundās un interešu izglītības pulciņos iegūtās zināšanas un prasmes. Zīmējuma lapas otrajā pusē skolēni raksta aforismu, sakāmvārdu, ticējumu vai piecrindi par skolu
     Karjeras veidošanas process sākas jau pašā dzīves sākumā, kad mazajam bērnam jautā: „Par ko tu gribētu kļūt, kad izaugsi liels?” Ar šo jautājumu bērnam tiek pateiktas divas lietas: ka viņam par kaut ko jākļūst un, ka viņam ir izvēle. Ģimene, sabiedrība, skola, notikumi valstī – tas viss ietekmē dzīves ceļa izveidi un izvēli.
     Otrajā projektu dienā 5. martā Preiļu 1. pamatskolas 5. – 7. klašu skolēni devās uz VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, kur mūs sagaidīja tehnikuma pedagogi un audzēkņi. Izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar industrijas tehnikuma piedāvātajām izglītības iespējām tepat dzimtajā novadā. Skolas pedagogi un audzēkņi bija padomājuši, lai 5. – 7. klašu skolēniem būtu interesanti un aizraujoši iepazīties ar mācību iestādes piedāvātajām iespējām apgūt profesijas. Visas aktivitātes bija pa disciplīnām ar spēles elementiem. Katra klašu grupa apmeklēja trīs meistarklases, kurās bija jādarbojas ar sagatavotajiem uzdevumiem. Vienā no disciplīnām bija „Pavāru radošā meistarklase,” tika organizēta pankūku mešana uz laiku, skolēni no makaroniem savēra krelles, citi risināja krustvārdu mīklu par profesijām un skolu. Otrajā disciplīnā „Apdares darbu strādnieku profesijas meistarklase” katra klase uz reģipša gleznoja savu nākotnes profesiju. Klases strādāja aizraujoši un draudzīgi. Gleznas pēc tam bija izvietotas skolas zālē uz noslēguma pasākumu. Atraktīvajā stafetē bija nepieciešams bluķī iedzīt naglu uz laiku. Sacensības notika pa klašu grupām.
     Trešajā disciplīnā „Stilistu un frizieru meistarklase” klases no papīra veica sejas vizualizāciju, un noslēgumā tika pīta no lentas gara bize, kas prasīja atjautību un veiklību. Projektu dienas noslēgumā visas klases pulcējās skolas zālē, lai katra klase prezentētu sevi. Preiļu 1. pamatskolas skolas direktore N. Šņepste pateicās VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņiem un pedagogiem par piedāvāto iespēju pamatskolas izglītojamajiem iepazīties ar tehnikuma piedāvātājām iespējām apgūt tepat Preiļos interesantas un vajadzīgas profesijas. Īpašu „paldies” sakām tehnikuma direktorei Birutai Podskočijai, skolas projektu vadītājai Skaidrītei Grigalei, izglītības metodiķei Aijai Anševai un pārējie pedagogiem, kas rūpējās par darbībām radošajās meistarklasēs.
   7.a klases skolēnu atziņas par projektu dienu:
•    Patika stafetes un sacensības (īpaši naglas dzīšana).
•    No piedāvātajām aktivitātēm varējām saprast, ko dara katrā no šīm piedāvātajām profesijām.
•    Patika prezentēt savu klasi un paskatīties kā citas klases prezentē sevi.
•    Jautri un interesanti un prieks piedalīties kopā ar savu klasi.
•    Patika klases sadarbība.
•    Labi, jautri vadītāji, jauka atmosfēra, viss tika saprotami izstāstīts un izskaidrots.
•    Labi būtu katru mācību gadu šādas aktivitātes.
•    Vairāk aktivitāšu bija meitenēm, gribējām vairāk lai būtu nodarbināti zēni.
Savukārt 6.c klases Amanda un Zane raksta:
•    Patika aktīvās nodarbības.
•    Patika zīmēt, jo bija ļoti interesanti un mūsu zīmējums sanāca ļoti skaits.
•    Projektu diena un tās aktivitātes vairāk satuvināja klasi.
•    Katrā meistarklasē saņēmām diplomiņus par piedalīšanos.
•    Vēlētos vairāk šādas Projektu dienas.
7.b klases iespaidi:
•    Šī projektu diena bija savādāka nekā iepriekšējās.
•    Tā izcēlās ar radošām aktivitātēm. Tajā pašā laikā tika pārbaudīta mūsu veiklība, iemaņas mājas darbos, zināšanas par dažādām profesijām.
•    Lielākā daļa no mums pirmo reizi bija šajā Preiļu skolā.
•     Esam apmierināti un gandarīti par šīs dienas norisi.
Projektu dienā 5. – 7. klašu skolēnu radošie darbi – gleznas uz ģipša, krustvārdu mīklu risinājumi ir pieejami apskatīšanai Preiļu 1. pamatskolas bibliotēkā.
Anna Dzidra Bernāne