Ķīmijas olimpiāžu maratons

3. aprīlī ar piedalīšanos atklātajā Austrum-Latvijas ķīmijas olimpiādē Rēzeknē noslēdzās šī mācību gada ķīmijas olimpiāžu maratons mūsu skolas 9. klašu skolēniem. Vai ķīmija ir saprotama, interesanta, noderīga? Viennozīmīgi uz šiem jautājumiem atbildēt nevar. Ik dienas – mājās, uz ielas, veikalā, dārzā mēs sastopamies ar vielām, un to pārvērtībām. Kādam tās šķiet interesantas un vērts izprast – aktīvi piedaloties mācību procesā. Bet kāds savukārt, sēžot pamatskolas solā vēlas izklaidēties, izklaidēt klasesbiedrus...

Bet šoreiz stāsts ir par labākajiem. Kā ierasts – dejo, dzied, sporto, spēlē teātri, piedalās ārpusstundu aktivitātēs un izrāda interesi par mācību procesu lielākoties vieni un tie paši skolēni. Arī ķīmija nav izņēmums. Protams, ir nepieciešams laiks, stabilas zināšanas, vēlēšanās, lai varētu startēt ķīmijas olimpiādēs. Šogad 9. klašu skolēniem bija iespēja rādīt savas zināšanas un prasmes ķīmijā skolas, novada, Austrum-Latvijas un Valsts mērogā. Olimpiādes nevar uzskatīt par kārtējo pārbaudes darbu vai kontroldarbu skolā. Jo, lai izpildītu kaut daļu uzdevumu, nepietiek ar zināšanām, ko iegūst mācoties stundās, daudz ir jāstrādā pašam – jārēķina un jāizrēķina dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumi, pašam jāmeklē un arī jāatrod informācija, jāiemācās vielu īpašības... Ieguldītais darbs parasti atmaksājas.

Skolas ķīmijas olimpiādes uzvarētāji – Santa Prikule (9. a), Matīss Dambītis, Ausma Dzerkale, Linda Vucāne (9. b), Anastasija Baranova, Laura Buka un Anastasija Isajeva (9. c) ieguva tiesības startēt starpnovadu olimpiādē. Otrajā kārtā 3. vietu nopelnīja Anastasija Baranova un Anastasija Isajeva, bet pirmo vietu un ceļazīmi uz Valsts olimpiādi izcīnīja Laura Buka. Laura bija to 30 izcilnieku sarakstā, kuri piedalījās Ķīmijas 55. valsts olimpiādē. Divās dienās spraiga darba - 26. un 27. martā, pildot teorētiskos un praktiskos uzdevumus, Laura pelnīti ir novērtēta ar Atzinību. Savukārt skolai, Laura nopelnīja dāvanu karti 150 € vērtībā no SIA „Enola” ķīmijas reaģentu un iekārtu iegādei. Olimpiādes rīkotāji bija parūpējušies arī par izglītojošas ekskursijas noorganizēšanu olimpiādes trešajā dienā - 28. martā. Visiem olimpiešiem bija lieliska iespēja apmeklēt vadošo farmācijas uzņēmumu Baltijas valstīs AS „Grindeks.” Dažas Lauras atziņas no ekskursijas: „Ļoti interesanti vērot kā uzņēmums darbojas no iekšienes – ļoti smalkās, dārgās un ļoti daudzās iekārtas cilvēks tikai pieskata – viss ir mehanizēts.” Trīs dienas Rīgā bija piesātinātas ar notikumiem, emocijām un prieku par veikumu – ieguldītais darbs stundās, ārpus tām un brīvdienās ir vainagojies panākumiem.

8. martā mūsu skolēni piedalījās Atklātajā ķīmijas olimpiādē, bet 3. aprīlī - Santa Prikule (9. a), Ausma Dzerkale (9. b), Anastasija Baranova, Laura Buka un Anastasija Isajeva (9. c) devās uz Rēzekni, lai rādītu savas zināšanas ķīmijā Austrum-Latvijas mērogā. 2. vietu un sudraba medaļu no Rēzeknes pārveda Laura Buka.

Vēlos teikt paldies visiem tiem skolēniem, kuri ir mēģinājuši rēķināt sarežģītos ķīmijas uzdevumus olimpiādēs. Liels paldies klašu audzinātājām – Annai Dzidrai Bernānei, Veltai Danovskai, Žanetei Bečai, kuras mudināja un iedrošināja savus audzēkņus piedalīties olimpiādēs. Vislielākais paldies jāsaka skolēnu vecākiem, kuri ikdienā ir balsts saviem bērniem un ar personīgo piemēru mudina savas atvases pilnveidot sevi visdažādākajās jomās.

Ieva Babre