NORDPLUS projekts „No folkloras līdz...” /1.-4.kl./ Preiļu 1.pamatskola

   2011./12.m.g. turpinās 2010./11. m.g. uzsāktā sadarbība Nordplus projektā „No folkloras līdz...” ar Lietuvu, Īslandi un kā jauns sadarbības partneris pievienojas Igaunija. Projektā piedalās četras Preiļu 1. pamatskolas skolotājas - Antra Gertmane, Olga Anspoka, Ilze Broka un Iveta Belousova.
   Projekta mērķis ir vienot folkloru ar tagadni, ļaut skolēniem apjaust, ka viss, kas ir vecs - nav tikai relikvija, bet kultūras vērtība. Bez vēstures un pagātnes mantojuma mums nebūtu tagadnes un nākotnes!
   No 31. oktobra līdz 4. novembrim Latvijā viesojās visu dalībvalstu pārstāvji, kas nedēļas laikā iepazina Latvijas skaistākās vietas – Rīgu, Siguldu, Aglonu, Preiļus, vadīja prezentācijas, mācību stundas 2. un 4. klašu skolēniem, vēroja mūsu skolotāju vadītās mācību stundas. Paldies par atsaucību un atbalstu sk. A.Čerpakovskai, J.Ondzulim, O. Koļesničenko, A.Gžibovskim. Ciemiņi bija sajūsmā par teātra pulciņa /vad. I.Urča/ „kraukļiem”, kas vadīja ekskursiju pa Preiļu parku un vēlāk arī piedalījās koncertā, kuru sniedza Preiļu 1. pamatskolas tautas deju kolektīvi /sk. I.Broka un G.Ivanova/, un VA /A.Gžibovskis/. Koncerta laikā ciemiņi prezentēja katrs savu valsti. Bērniem bija iespēja iepazīt citu valstu kultūru, folkloru, radoši iesaistīties citu valstu skolotāju vadītajās stundās, parādīt savas zināšanas un prasmes, gūt jaunas emocijas.
  Nākošā tikšanās projekta ietvaros ir februārī - Igaunijā, bet līdz tam vēl jāsagatavo daudz un dažādi mājas darbi.
 Ilze Broka, Preiļu 1.pamatskola, dir. vietn. audz darbā