Matemātikas diena Preiļu 1. pamatskolā

    26. novembrī Preiļu 1. pamatskolā tika rīkota matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās 69 skolēni no 5. – 9. klasēm.
    Vienlaicīgi ar olimpiādi, 5. – 6. klašu skolēni piedalījās „netradicionālajā matemātikas olimpiādē,” kuras laikā katras klases pārstāvji veidoja plakātu „Matemātika mūsu dzīvē” un risināja atjautības uzdevumus. Ar skolas labāko matemātiķu sarakstu var iepazīties šeit.

Matemātikas metodiskās komisijas vad. M. Grišule