Pārdomas pēc Valentīndienas pasākuma.

24. februārī, tik ilgi gaidītais pasākums - „Everybody’s gonna love today,” ir noticis, tik daudz mirdzošu acu pāru un prieka skolēnu un pieaugušo sejās, skolas sarīkojumu zālē sen nebija redzēts.
            Liels paldies jāsaka šī pasākuma organizētājiem un vadītājiem: visai 7.c klasei par ideju un neatlaidību, īpaši, Elizabetei Stalidzānei, Beātai Petrovai – Kolosovai, Rūtai Vucānei, Santai Fedotovai, Kristai Šķēpai, Sandrai Gžibovskai, Zanei Ondzulei, Artai Eglītei, Emīlam Seilim, Sergejam Timošenko. Vakara vadītājai - Laurai Otsonei (8.a), apburošajam amoram Naurim Vigulim (6.c), romantiskajam puisim Artim Cimdiņam un afišas autorēm Katrīnai Samovičai un Renātei Malnačai (7.b).
            Lai pasākums būtu saturīgs un interesants, katra klase bija cītīgi gatavojusi priekšnesumu par un ap mīlestību, par ko vislielākais paldies priekšnesumu dalībniekiem. Visiem zālē esošajiem skatītājiem un atbalstītājiem bija iespēja skatīties visdažādākā satura un izpildījuma uzvedumus – vislielākais pārbaudījums bija pirmajiem - 5.a klases zēniem, dejojot puišu Valentīndienas deju, pēc tam varēja vērot īstu modes skati (6c), dažādu mīlestības dziesmu pavadījumā, skatīt mūsu kustīgos un atraktīvos skolēnus. Milzīgus aplausus ieguva priekšnesums „Tā mīl citās valstīs” (7.b). Savukārt, „Slaidās kājiņas,” rādīja ne tikai meitenes..., un priekšnesuma sākums daudziem pat lika aizrauties elpai... (8.c). Pasakas „Princese uz zirņa” finālā publika spiedza, kliedza un priecājās par iznākumu. 9.a klases puiši un meitenes pozitīvā nozīmē pārsteidza visus klātesošos. Ļoti aizraujoši bija 9.b  -  „Meklējam ideālo...,” kur Laimas Mukānes organizatora spējas tika demonstrētas visaugstākajā līmenī. 9.c klases skolēni bija sagatavojuši ļoti īpašu priekšnesumu, kur svecīšu gaismā Ilona Vilcāne un Grieta Kolosova dziedāja, bet klases puiši pavadīja meitenes valša ritmā. Noslēgumā arī pieaugušie – skolotāji un darbinieki piedāvāja risinājumu par mīlestību, kur dažādās valodās, dziedāja mīlestības dziesmu popūriju un noslēgumā arī izdejoja Reinika „Es skrienu...,” šo deju publika lūdza atkārtot.
            Visi bija sajūsmā par redzētajiem priekšnesumiem. Pienāca laiks „pasvīst” arī žūrijai -Vilhelmīnei Jakimovai, Inārai Určai un Norai Šņepstei. Viņām negāja viegli – nācās kārtīgi pārdomāt, lai katrai klasei piešķirtu pelnīto nomināciju, kas atbilstu priekšnesuma saturam.
            Bet kamēr žūrija strādāja, visiem klātesošajiem bija iespēja kopā izdziedāt šī gada mīlestības himnu, kura tika izvēlēta vakarasākumā – balsojot ar sirsniņām. Pasākuma organizētāji piedāvāja 5 dziesmas, kuras skanēja 24. februāra starpbrīžos (Zemenes, Spogulīt, spogulīt..., Lauzto siržu dziesma, My Heart Will Go On, Just the way you are.) ar balsu pārākumu (~100 balsis) uzvarēja „Lauzto siržu dziesma”
            Un tad nāca kompetentā žūrija ar savu spriedumu un komentāriem:
5.a - Uzdrīkstēšanās
5.b - Elegance
5.c - Saliedētākie
6.a - Kustīgākie
6.b - Roķīgākie
6.c - Veiksmīgs risinājums
7.a - Radošākie
7.b - Visaptverošie
7.c - Teatrālākie
8.a - Dabas bērni
8.b - Patriotiski-draudzīgākie
8.c - Oriģinālākie
9.a - Pārsteigums
9.b - Spicākie
9.c – Romantiskākie.
„Ar dziesmu pa dzīvi” priekšnesumam tika piešķirta nominācija „Neatkārtojamākie”
            Ivetas Stares dāvātās 4 speciālbalvas no Swedbank aizceļoja pie 7.b, 8.c, 9.c un 7.c klases. Katra klase saņēma pateicību un saldumus, bet pasākuma organizētāji un vadītāji – šokolādes.
            Un tad varēja sākties diskotēka, kuras laikā darbojās fotosalons „ Pie sirsniņkoka.” Te katrs varēja sevi iemūžināt uz tieši šim pasākumam noformētā fona.
            Vislielākais paldies jāsaka skolotājam Arvīdam Gžibovskim par pasākuma apskaņošanu un noformējuma idejas autorei un realizētājai Rūtai Vucānei - Bez viņu palīdzības un atbalsta šādus pasākumus grūti iedomāties.
            Liels paldies Ivetai Starei (Swedbankas Preiļu filiāles vadītājai) par atbalstu. Visiem skolēnu vecākiem, kas aktīvi piedalījās šī pasākuma tapšanā – gan ar idejām, gan atbalstot savus bērnus mēģinājumos, protams, paldies klašu audzinātājiem par skolēnu motivēšanu, iesaistot lielāko daļu priekšnesumu tapšanā.
Paldies „A” klašu audzinātājiem, kas aktīvi pieskatīja visus, kas apmeklēja diskotēku, fotogrāfam Mikum Ančevam (PVĢ), kas iemūžināja interesantākos pasākuma kadrus un pasākuma žūrijai Vilhelmīnei Jakimovai, Inārai Určai un Norai Šņepstei par vērtēšanu un atzinīgu vārdu nežēlošanu dalībniekiem.
Īpašs paldies skolotājiem – priekšnesuma dalībniekiem - Dignai Prodniecei, Ilzei Brokai (kustību mākslinieces), Arvīdam Gžibovskim (dziesmu popūrija izveidotājam un skaistās balss īpašniekam), Ilgai Eglītei un Ilmāram Madelānam (uzveduma galveno lomu izpildītājiem), Pionijai Beļikovai (ukraiņu tautas dziesmas solistei), Ingai Reinei, Vijai Caunei, Andai Anspakai, Žanetei Bečai, skolas direktorei Norai Šņepstei un skolas lietvedei Ligitai Trubačai. (balsis, kustības)
Jāsāk gatavoties nākošajam pasākumam – 10.martā, kur rādīsiet savu talantu dažādā interpretācijā. Lai veicas!
           
Klāt bija pasākuma tapšanā un norisi vēroja Ieva Babre