Skolas bioloģijas olimpiāde

    30.novembrī notika skolas bioloģijas olimpiāde, kurā piedalījās 9. klašu skolēni. Olimpiādes mērķis ir papildināt skolēnu zināšanas bioloģijā, kā arī pilnveidot izpratni par bioloģijas kā zinātnes vietu dabaszinātņu sistēmā un nozīmi ikdienas dzīvē. Labākais rezultāts ir Agnijai Vaivodei no 9.e klases.