Pasākumi “Mēs Latvijai" Preiļu 1.pamatskolā.

    Sagaidot Latvijas Valsts 89.gadadienu Preiļu 1. pamatskolā no 8. līdz 22. novembrim tika organizēti tematiski, daudzveidīgi pasākumi.
    5.-9. klašu skolēni gatavoja kopdarbu izstādei “Mēs Latvijai”, kurā varēja parādīt ar ko pilsēta, skola, klase vai dzimtās puses cilvēki ir nozīmīgi Latvijai. Savu skatījumu atspoguļojot fotogrāfijās, zīmējumos, klāt pievienojot tekstus pēc pašu izvēles. Darbus vērtēja skolēnu padome, skolotāji un skolas administrācija. Par labāko atzina 9.e klases kopdarbu, kas tika iesniegts Preiļu rajona BJC rīkotajā rajona skolu kopdarbu izstādei.
     Interešu izglītības programmu pulciņos skolēni gatavoja rokdarbus, noformējuma materiālus ”Mēs Latvijai” un avīzes “Kabata” redkolēģija sagatavoja speciālizdevumu veltītu Latvijas Valsts svētkiem.
    Skolas bibliotēkā skolēni un skolotāji varēja iepazīt visdažādākos materiālus, kas bija izkārtoti informatīvā stendā par Latviju.
    Alternatīvajās stundās “Mēs Latvijai” piedalījās 1.-4.kl., 5.-6.kl., 7.-8.kl. un 9.kl. skolēni un skolotāji. Tematiski un mērķtiecīgi, izmantojot I. Ziedoņa un O. Vācieša dzeju, interešu izglītības programmas pulciņa “Skatuves runa” dalībnieki uzrunāja skolēnu auditoriju. Brīnišķīgu horeogrāfiju sniedza skolas dejotāji. Alternatīvo stundu programmu papildināja video materiāli par Preiļu pilsētu.
    Notika vairāki konkursi: ”Mana Latvija” 3.- 4.kl., “Veidosim Latviju” 5.- 6.kl., “Vai pazīsti Latviju” 9.kl. skolēniem.
                            D.v. audz.darbā Digna Prodniece