Konkurss Preiļu 1. pamatskolas 9. klašu skolēniem „Vai pazīsti Latviju?”

    21. novembrī Tēvzemes nedēļas ietvaros 9. klašu skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas vēsturē, bioloģijā, ģeogrāfijā un ķīmijā.
    Uz metodiskās komisijas Cilvēks – Daba – Sabiedrība skolotāju sagatavotajiem jautājumiem, skolēni sniedza lielākoties pareizas atbildes. Pēc apmēram stundu garā konkursa, kurš risinājās 4 stacijās – vēsture, ģeogrāfija, bioloģija un ķīmija, skolēni varēja izvērtēt tā norisi un savas zināšanas par Latviju.
    1.    vietas ieguvēji – 9. c klases komanda (kl. audz. Anna Bernāne) – Artūrs Liepiņš, Anna Putāne, Sanita Rusiņa: „Bija labi, bet varējām vēl labāk!!! Nedomājām, ka vēsturē būs tik labi. Pats grūtākais – nezinājām ķīmijas grāmatas autoru. Patika ģeogrāfijas uzdevumi un skeleta puzles likšana bioloģijā.”
    2.    vietas ieguvēji – 9. d klases komanda (kl. audz. Anda Anspaka) – Evita Gribuška, Ieva Ivanāne, Mikus Ančevs: „Gāja diezgan labi, ģeogrāfijā gāja visvieglāk, vēsturē atkārtojām Latvijas himnu. Šis pasākums ir labi pārdomāts, mums patika. Varēja būt vairāk praktisku uzdevumu. Visgrūtākais jautājums bija ķīmijā par uzņēmumu „Komēta”
    3.    vietas ieguvēji – 9. a klases komanda (kl. audz. Ināra Urča) – Santa Ivdre, Līva Vanaga, Baiba Pauniņa: „Šo pasākumu mēs vērtējam pozitīvi tas bija izdevies. Tas ir labs veids kā atkārtot aizmirsto un iemācīties ko jaunu. Mēs atbalstām šāda veida pasākumus, bet tikai stundu laikā.”
    9. e klases komanda (kl. audz. Inese Lakševica) – Santa Kluša, Agnija Vaivode, Patrīcija Bindare: „Mums patika šis konkurss.”
    9. k klases komanda (kl. audz. Ināra Urča) - Vairis Gudļevskis, Matīss Caics, Andris Bivmanis: „Gāja diezgan grūti”
    9. b klases komanda (kl. audz. Inga Buka) – Anita Kundziņa, Rita Ozoliņa, Ivanda Bicāne: „Konkurss – interesants. Visvairāk patika bioloģija, jo tur bija visvairāk punktu.”
    Lai konkurss veiksmīgi risinātos, bija nepieciešami interesanti jautājumi un skolotāju atbalsts. Par balvām parūpējās skolas direktora p.i. Nora Šņepste, vēsturiskos kadrus iemūžināja skolotāja Digna Prodniece, jautājumus sagatavoja un iegūtos punktus skaitīja skolotājas: Dace Kiuleniece – vēsturē, Vija Caune – ģeogrāfijā, Ilze Grigule – bioloģijā un Ieva Babre – ķīmijā.

 

MK CDS vadītāja Ieva Babre