Pensionēto skolas darbinieku tikšanās

   9. novembra novakarē notika tradicionālā pensionēto skolotāju un skolas darbinieku balle. Gada jubilārs šoreiz bija Kazimirs Butlers (85).   
    Svinīgumu un sirsnību balles gaitā radīja skolēnu koncerts un mīļie apsveikuma vārdi, ziedi un dāvanas.
  Neparastu gandarījumu jubilāram sagādāja viņa pirmie audzēkņi (1951. g. Preiļu 1. vidusskolas absolventi).
    Balles turpinājumā skolas konferenču zālē bija banketa galds. Atmiņu gaisma rudens novakarē deva veldzi dvēselei un ticību ikdienai. Skolas administrācija, arodkomiteja, Preiļu novada dome un absolventi dāsni parūpējās, lai jubilārs vismaz kādu laiku justos drošs par rītdienu, bet Preiļu 1. pamatskolas skolotāji un audzēkņi izjuta paaudžu saiknes nozīmīgumu personības izaugsmei.