Paldies, vecāki!

Paldies katram vecākam, kurš atbalsta savus bērnus gan mācībās, gan ārpusstundu aktivitātēs.
Šoreiz - liels  P A L D I E S   
8.b klases skolnieces Martas un 4.c klases skolnieka Kārļa tētim - Ilmāram Rečam & Velodarbnīca 36 Preiļos par maršruta plānošanu un kopā būšanu veloceļojumā gleznainajā, dzimtajā - Preiļu novadā.
8.b kklases skolēni kopā pieveica 45km, iepazīts Kaučera un Salmeja ezers, uzkāpts Salmeja ezera skatu tornī un Šņepstu pilskalnā, padzerts ūdens no avota, apskatīts Stupānu ezers, pabūts Anspoku mednieku pildrupās, palīsts zem tilta pār Preiļupīti... 
Kopā pavadītas 6 stundas braucot,  smejoties, ēdot, sarunājoties...

4.c klases skolēni kopā nobrauca 27km -  Paldies par velosipēdu pieskatīšanu, remontēšanu, ceļa rādīšanu, uzmundrināšanu, atgādināšanu, ka jādzer ūdens u.c. lietām!

Mēs apbraucām apkārt Salmeja ezeram - 27 km. Brīnišķīga diena kopā!

klašu audzinētājas Ieva Babre (8.b), Iveta Belousova (4.c)