Vasaras brīvlaika izskaņa projekta “I.m. I. - eju tālāk“ ietvaros Preiļu 1.pamatskolā

   Sadarbībā ar Preiļu 1. pamatskolu vasaras brīvlaika pēdējā nedēļā notika PuMPuRS “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” sevis izziņas projekts “I.am.I - eju tālāk”, kuru īstenoja biedrība “IN-LAAT”. Projektā iesaistījās 20 jaunieši, aktivitātes norisinājās Preiļu 1. pamatskolas telpās un tās apkārtnē.
    Šī projekta mērķis ir jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rasti risinājumi tādām grūtībām kā emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, mentālās veselības stiprināšana ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai   novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus. Lai sasniegtu augstāk minētos mērķi, katra diena tika veltīta kādai sevis izziņas tēmai – emocijas, kuru iespaidā cilvēki izdara izvēles – kā konstruktīvas tā destruktīvas, labas uzvedības etiķete, kas palīdz atvērt jebkuras durvis, karjera- kas atver ceļu sevis realizācijai, āra dzīves aktivitātes, kā veselīga dzīvesveida un dzīves prasmju stiprināšanas apzināšanās, brīvprātīgais darbs – kā vērtīga pienesuma sniegšana sabiedrībā.
    Brīvprātīgā darba dienā jaunieši jaunieši piedalījās savas skolas labiekārtošanas darbos. Skolēni palīdzēja labiekārtot skolas apkārtni pirms Zinību dienas. Tika laistītas un uzkoptas puķu dobes. Daļa skolēnu strādāja skolas bibliotēkā, kārtoja mācību literatūru.
    Arī jāuzsver otrā projekta diena, kura tika veltīta tādai, ļoti svarīgai komunikācijas daļai, kur netiek izmantoti vārdi. Tika izskatīti neverbālās komunikācijas elementi - balss, pozas, stāja, sejas izteiksmes, žesti - un to ietekme uz izteikto vārdu galējo uztveri.
Izmēģinot “zaudētāja” un “uzvarētāja” pozas un ieklausoties sevī pārliecinājāmies, ka ne tikai prāts un emocijas, bet arī ķermenis spēj ietekmēt mūsu noskaņu un pašsajūtu. Tika izspēlētas spēles, izmantojot apgūto.
    Projekta noslēguma aplī skolēni izteicas par to, kas vislabāk patika un noderēja projekta aktivitātēs. Ēdot gardumus, katrs saņēma dāvanu un varēja novērtēt kopā pavadīto laiku.
Izsakām pateicību skolai un īpaši skolotājai Vinetai Vjaksei par interesi un iesaisti projekta aktivitātēs. Pateicamies skolēniem, kuri aktīvi iesaistījās.
    Paldies arī Preiļu novada pašvaldībai un PuMPuRS par veiksmīgu sadarbību!
Dalība projektā skolēniem tika finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Informāciju sagatavoja biedrība " IN-LAAT".