Eiropas digitālo prasmju nedēļa

       Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas Digitālo prasmju partnerības partneriem   2022. gadā no 21. līdz 25. martam organizēja Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā, kura notiek jau 13. reizi!


       Arī Preiļu 1. pamatskolas 5. un 6. klašu skolēni kopā ar saviem datorikas mācību priekšmetu skolotājiem ņēma aktīvu dalību Digitālās nedēļas aktivitātēs. Jau kuru gadu mūsu skolai ar ļoti laba sadarbība ar Preiļu galvenās bibliotēkas bērnu nodaļu, kas arī piedāvāja alternatīvās nodarbības par tēmām "Ceļazīmes tīmeklī”, un "Ja zini kur meklēt, tad atbilde rokā."
    

Lai informācijas meklēšana būtu maksimāli ātra, 5. klašu skolēni iepazinās, kā pielietot visatbilstošākos līdzekļus informācijas meklēšanas uzsākšanai. Ar Zoom platformas palīdzību  Ina Rusiņa - Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļas lasītavas vadītāja skolēniem pastāstīja ar mācībām noderīgām tīmekļa vietnēm, piem. “Letonika”, kur skolēni var gūt papildus zināšanas mācību priekšmetos, pieejamas dažādas darba lapas, var iepazīsties ar izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopumu, klausīties latviešu pasakas. Šajā nodarbībā uzmanība tika pievērta skolēnu drošībai internetā.


      6. klašu skolēni alternatīvajā nodarbībā piedalījās tiešsaistes konkursā "Ja zini kur meklēt, tad atbilde rokā." Jautājumi bija veidoti par Preiļu novadu, bet labi veicās tiem skolēniem, kuri prot un pilnveido savas prasmes informācijas meklēšanai globālajā tīmeklī. Piedaloties šajā konkursā, skolēni saprata, ka informācijas meklēšana ir viens no praksē pieprasītākajiem uzdevumiem, kas jāatrisina jebkuram interneta lietotājam. Svarīgs jautājums skolēniem - “Kā novērtēt informācijas ticamību?” Atbildes tika iesniegtas Preiļu galvenās bibliotēkas bērnu nodaļai, kura arī apkopos un paziņos uzvarētājus informācijas meklēšanā globālajā tīmeklī.

Informāciju sagatavoja Anna Dzidra Bernāne