“Pūķu stunda” Preiļu 1. pamatskolas 8. klašu skolēniem

   28. maijā rītā 8. klašu skolēni pulcējās, lai piedalītos tradicionālā “Pūķu projekta” noslēguma aktivitātēs.
   Projekta ietvaros skolēniem bija iespēja praksē pielietot matemātikas, fizikas un mājturības stundās iegūtās zināšanas, tādējādi realizējot uz kompetencēm balstīta mācība satura apguvi un veicinot sadarbību starp dažādām jomām. Skolēni gan patstāvīgi, gan draugu grupās, iesaistot darbā arī vecākus un praktiskus padomus uzklausot arī no mājturības un tehnoloģiju skolotāja Ulda Čerpakovska, izgatavoja gaisa pūķus, par pamatu ņemot matemātikas grāmatā doto pūķu izgatavošanas shēmu. Katra pūķa tapšanas process bija jāatspoguļo fotokolāžā vai video un ar to jāiepazīstina klasesbiedri.
   Pasākuma dienā, diemžēl, savas korekcijas ieviesa laika apstākļi, kas nebija īpaši labvēlīgi lidojumu veikšanai. Tik un tā notika mēģinājumi pūķu lidojumam un paši skolēni novērtēja un noteica labāk lidojošos un skaistākos pūķus katrā klasē.
   Dienas aktivitātes tika turpinātas skolas sarīkojumu zālē:
•    Skolēni veica praktisko darbu – “Pavasaris mūsu dārzā”, kur vajadzēja norobežot dotā veida un izmēru četrstūra puķu dobi un nosakot tās laukumu, aprēķināt, cik puķu stādu nepieciešams iegādāties un noteikt arī izmaksas.
•    Komandām tika dota iespēja izvēlēties no papīra izgatavojamo lidmašīnu veidus, salocīt tās un sarīkot sacensības par tālāk lidojošo lidmašīnu.
•    Lidot var ne tikai tālāk, bet arī augstāk, tāpēc notika skolēnu izgatavoto raķešu augstāk lidošanas sacensības.
   Pasākuma noslēgumā skolēniem tika dota iespēja izvērtēt veiktās aktivitātes un pielietotās zināšanas:
•    Man bija jautri un es uzzināju, ka mans pūķis vispār lido. (Ralfs)
•    Ļoti interesantas aktivitātes, gribētu biežāk tādas. Guvu daudz jaunu eksperimentu un zināšanu ģeometrijā un fizikā. (Jūlija)
•    Šīs stundas bija jautras un savādākas nekā citas. Es ceru, ka nākošgad būs kaut kas līdzīgs. (Krista)
•    Man šodien patika laist sataisītos pūķus, kaut arī no sākuma man bija bail, ka mans pūķis nelidos. Man patika skolotāju izveidotie uzdevumi. teksta uzdevumā bija iespēja piedalīties visiem klasesbiedriem. (Sofija)
•    Šajā nodarbībā es atkārtoju visu, ko iepriekš esmu mācījusies, sadarbojos ar klasesbiedriem. Ceru, ka šāda veida nodarbības būs vairāk, un ceru, ka skolēni būs aktīvāki un aktīvi piedalīsies šajās nodarbībās. (Justīne)
•    Man patika šīs kopā pavadītās stundas, jo tas bija radoši un interesanti. Nedaudz skumdināja citu vienaudžu uzvedība, bet varu lepoties un priecēties par mūsu klases panākumiem. (Rūta)
•    Man patika pūķu lidināšana un to salīdzināšana. Arī praktiskie darbi būtu ritējuši ātrāk, ja katrs iesaistītos. Katrai klasei bija iespēja sevi parādīt dažādās jomās. (Linda)
•    Mans vēstījums ir tāds, ka lidmašīnas galam nav obligāti jābūt spicam, kā man likās iepriekš, jo tās lidmašīnas gals, kura aizlidoja tālāk, bija noliekts. (Marta)
•    Man patika iesaistīties šajās nodarbībās, jo ieguvu pieredzi. Diemžēl mans pūķis salūza, kaut gan tas lidoja labi. Bija interesanti salīdzināt savu veidoto ar citiem. Labprāt vēl iesaistītos šādās nodarbībās ar klasi. (Laura)
Pasākuma organizatori: skolotājas Mairita Grišule, Laila Vibornā, Ilona Isajeva.

Pasākuma norisi var apskatīt galerijā.