Sveicam olimpiāžu laureātus!

Matemātika (novada olimpiāde 16.02.2018.)

1. vieta
Juris Mičulis 5. a kl. (skolot. M. Grišule)              
2. vieta
Annija Akmentiņa 5. a kl. (skolot. M. Grišule)
Sofja Kirillova 6. c kl. (skolot. I. Isajeva)               
3. vieta
Pūga Armands 5. a kl. (skolot. M. Grišule)
Elīna Šmeikste 6. b kl. (skolot. I. Buka)
Karīna Anspoka 6. c kl. (skolot. I. Isajeva)
Gints Šņepsts 6. c kl. (skolot. I. Isajeva)
Reinis Pēteris Jurāns 7. c kl. (skolot. M. Grišule)
atzinība
Liāna Usāne 6. c kl. (skolot. I. Buka)

Tekstila tehnoloģijas (novada olimpiāde 01.02.2018.)

1. vieta  
Marija Zinovjeva - 9. b kl. (skolot. I. Reine)   
2. vieta
Diāna Vuškāne - 9. a kl. (skolot. I. Reine)   
3. vieta
Nikola Djubina - 9. b kl. (skolot. I. Reine)


Koka un metāla tehnoloģijas (novada olimpiāde 01.02.2018.)

1. vieta  
Eduards Stupāns - 8. b kl. (skolot. U. Čerpakovskis) 
3. vieta  
Raivis Žihars - 9. b kl. (skolot. U. Čerpakovskis)


Latviešu valoda un literatūra (novada olimpiāde 15.01.2018.)

1. vieta
Jānis Jalinskis - 8. a kl. (skolot. I. Barone)

2. vieta
Rasa Zīmele - 8. a kl. (skolot. I. Barone)
Patrīcija Agnija Pūdže - 9.a kl. (skolot. Ž. Beča)