1. semestra sasniegumi

Kad pie debesīm zilām

Atkal viens gads klusi gaist,

Gaišāk, lai kvēlo tad ilgas,

Sapņi, lai skaistāki kļūst!

 

            Ziemassvētku laiks mācību iestādēs iezīmē pirmā mācību pusgada beigas. Skolēni steidz nokārtot iekavētos darbus, skolotāji izvērtē bērnu sniegumu zinību gūšanā, centību un apņēmību. Preiļu 1. pamatskolā par tradīciju ir kļuvusi skolēnu sumināšana, kuri ir 1. semestrī ir snieguši labus rezultātus mācībās, sportā un interešu izglītībā. Skolēni saņēma liecības, Pateicības rakstus un piemiņas balviņas par labām un teicamām sekmēm mācībās, par sasniegumiem sportā un aktīvu darbošanos interešu izglītības pulciņos.

Ar labāko skolēnu sarakstu varat iepazīties šeit.