Alternatīvās mācību stundas par sociālajiem medijiem un to ietekmi uz jauniešu ikdienu.

    8. un 9. novembrī Preiļu 1. pamatskolas skolotājiem un skolēniem notika alternatīvās mācību stundas kas saistītas ar digitālo pasauli, jo šī pasaule kļūst par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Lektore Aija Vanaga, neformālās izglītības trenere, biedrības "Preiļi izglītotai Latvijai" Vides reģionālā resursu centra vadītāja  uzsvēra, ka sociālie tīkli kļuvuši par būtisku informācijas apmaiņas rīku, un vienlaikus arī platformu savas identitātes veidošanai. Tomēr jārēķinās, ka aktivitātes sociālajos portālos paver iespējas savu reputāciju gan celt, gan arī iedragāt. Skolotāji centās noskaidrot, ko jaunieši nesaredz digitālajā telpā.  Praktiskas nodarbības gaisotnē analizēja un radīja dažādus risinājumus esošajām digitālās vardarbības problēmām un riskiem.
   8.- 9. klašu skolēnus  Aija iepazīstināja  ar digitālās pasaules, kas   mums ir tik pašsaprotama šodien, iespējām un riskiem, kuri ir apkārt un, kā mēs tos apzināmies. Svarīgi ir tas, ka skolēni kopīgi domāja  un risināja dažādas situācijas interesantā un aizraujošā veidā.
   Mūsu skolas 8. a klases skolniece Rasa Zīmele un 8. b klases skolēns Kalvis Kacars piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņā “DigiResponibility to BE”, tāpēc viņi dalījās iespaidos par šo projektu, kā arī skolas biedriem stāstīja par sociālajiem medijiem, to ietekmi uz jaunatnes ikdienu, dzīvi un nodarbinātību.
    Nodarbības tiek īstenotas ar Erasmus+ projekta "DigiMedia Reponsibility to be!" atbalstu.
    Decembra sākumā līdzīgas alternatīvās mācību stundas tiek plānotas 5.; 6. un 7. klašu skolēniem.

 

Direktora vietn. izgl. jomā Anna Dzidra Bernāne