Preiļu 1. pamatskolas skolēni mācību ekskursijā apmeklē Saeimu un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju

Piektdien, 29.septembrī, Saeima jau desmito gadu pēc kārtas savas durvis vēra apmeklētājiem. Šajā dienā ikvienam Atvērto durvju dalībniekam par godu gaidāmajai valsts simtgadei bija iespēja iepazīt mūsu valsts karoga vēsturi. Šo iespēju izmantoja arī Preiļu 1. pamatskolas 8. un 9.klašu skolēni (klašu audzinātājas Anna Dzidra Bernāne, Vija Caune, Inga Buka, Mairita Grišule un Mārīte Šķestere), dodoties skolas finansētā mācību ekskursijā.
    Saeimā skolēni, deputāta Alda Adamoviča vadībā, varēja apskatīt Sēžu zāli, kur katru ceturtdienu deputāti sanāk uz sēdēm, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, Balsošanas zāli, Viesu zāli un Balto zāli, varēja aplūkot arī citas reprezentācijas telpas, kuras ikdienas parlamenta ekskursiju laikā nav pieejamas, uzzināt par deputāta darba režīmu un pienākumiem.
    Dienas otrajā daļā skolēni devās iepazīties ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīciju un piedalīties muzeja nodarbībās, kuru laikā 9. klašu skolēni nostiprināja savas zināšanas par Latvijas vēstures jautājumiem, savukārt 8. klašu skolēni strādāja ar vizuālajiem vēstures avotiem (fotogrāfijām).
Skolēnu domas par ekskursijā redzēto:
„ Šajā mācību ekskursijā es ļoti daudz ko jaunu uzzināju par vēsturi, bet daudz kas jau bija zināms. Saeimā bija interesanti, jo tā ir ļoti interesanta un savāda sajūta, kad es to redzu televīzijā un tad to visu ieraugu dzīvē.” (Helēna 9.b)
”Ļoti patika Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, ļoti daudz ko atcerējos par to, ko pa šiem gadiem esmu mācījusies vēsturē. Saeimā arī bija interesanti.” (Linda 9.b)
“Likās, ka Saeimā visu apskatījām diezgan ātri, tomēr bija interesanti redzēt kā tur izskatās. Interesants arī likās Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Manuprāt, tur var iegūt ļoti daudz zināšanu par Latviju un tās pagātni, kā arī uzdevumu pildīšana darba lapā lika vairāk pievērst uzmanību tam ko stāsta gide.” (Patrīcija 9. a)
“Domāju, ka Saeimas zāle būs lielāka, bet man tā likās maza. Gribēju satikt Artusu Kaimiņu. Biju pārsteigts par policijas daudzumu.”
                                    (Elvis 9. a)
"Nacionālās vēstures muzejā varējām apskatīt Latvijas republikas dibināšanas bildi, dažādus eksponātus. Ģides stāstītais man palīdzēja atcerēties un iegaumēt dažādus notikumus un faktus no vēstures." (Marianna 9.c)
"Bija ļoti interesanti apskatīt sēžu zāli, kur katru ceturtdienu deputāti pulcējas uz sēdēm. Savukārt vēstures muzejā darba lapu aizpildīšana mums palīdzēs vēstures stundās un eksāmenā.." (Ērika 9.c)
“Patika Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kur mēs paši varējām darboties un arī ietērpties 20.gs.sākumā darinātos tērpos”. (Simona Marta 8.b)
8. a klases pārdomas pēc mācību ekskursijām:
Ļoti patika mācību nodarbība Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Patika veikt uzdevumus, ko piedāvāja Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Pētījām senās fotogrāfijas, uzzinājām par ļaužu ikdienu, iepazinām senus latviešu darba rīkus un priekšmetus, ko cilvēki lietoja ikdienā. Redzējām cik smags darbs bija jādara gan uz tīruma, gan mājās. Secinājām, diez vai mēs varētu izdzīvot seno ļaužu “ērtībās.” Arī citas prasmes bija nepieciešamas tīrumā, pļavā, sētā. Interesanti bija meklēt un izzināt vecvārdus, ko ikdienā mēs tikpat kā nelietojam. Patika darbs grupās.
Mums bija interesanti apmeklēt Saeimas namu, jo tur mēs bijām pirmo reizi. Gaidot savu rindu uz ekskursiju, redzējām kā tika uzņemta ārzemju delegācija, ko apsargāja daudzi apsargi. Saeimas namā pārstāvis no Jauniešu Saeimas pastāstīja par jauniešu līdzdalību valsts procesos un arī par to kā var kļūt par Jauniešu Saeimas pārstāvi. Mūs pārsteidza Saeimas zāles “plašums.” Skatoties televīzijā redzam, ka sēžu zāle ir pietiekami liela, bet īstenībā redzējām, ka šī zālē ir diezgan maza. Saeimas nams ir ļoti plašs un krāšņs. Tāpat bija iespējas no Saeimas nama aizsūtīt vēstulītes un mājām. Šo iespēju mēs arī izmantojām.
Ekskursijās vēlētos biežāk braukt, jo tas ir labi pavadīts laiks ar saviem klasesbiedriem.
    Izsakām lielu pateicību skolas direktorei Norai Šņepstei par atbalstu ekskursijas organizēšanā.

Klašu audzinātāju vārdā Mairita Grišule