Egonam Rebainim 2. pakāpes diploms

  No 2017. gada 26.-28. aprīlim Rīgā Ebreju kopienas namā, Skolas ielā 6 notika 10. starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Konference bija veltīta ebreju kultūras mantojumam, īpašu uzmanību veltot ebreju ieguldījumam Latvijas valsts dibināšanā un attīstībā. Konferencē piedalījās vēstures un sociālo zinību skolotāja -  konsultante Nora Šņepste un 9.a klases skolnieks Egons Rebainis. Konferences ietvaros apbalvoja eseju konkursa "Daudzveidīgā Latvija: ebreju kopiena Latvijas vēsturē un mūsdienās" laureātus. Šo konkursu, kā arī konferenci, organizēja muzejs "Ebreji Latvijā", Latvijas universitātes Jūdaikas centrs, bet to atbalstīja Latvijas Kultūras ministrija un citas institūcijas.
    Egons par savu eseju "Zamuels Latvinskis – cilvēks, bez kura devuma Preiļu vēstures lappuses būtu tukšākas", kas bija veltīta bijušajam  Preiļu iedzīvotājam Zamuelam Latvinskim, saņēma 2. pakāpes diplomu 8.- 9. klašu grupā  un balvu, konferencē gūstot jaunas zināšanas par mūsu valsts neatņemamu kultūras mantojumu.