Metodiskā diena Ādažos

        26. aprīlī Preiļu 1. pamatskolas skolotāji devās Metodiskās dienas ietvaros uz Ādažiem. Rīta pusē devāmies uz Ādažu vidusskolu. Skolas direktore Dace Dumpe mūs iepazīstināja ar skolas tapšanas vēsturi, ar skolā piedāvātajām izglītības programmām, kā arī tik lielas skolas plusiem un mīnusiem. Skolā mācās vairāk nekā 1300 skolēni un strādā 107 pedagogi.
        Skolas vadība iepazīstināja ar 1. – 4. klašu mācību darbu, ar vidējā posma un vidusskolas posma darba specifiku.  Tā kā skolā ir liels skaits skolēnu, tad tikai 1. – 4. klasēs strādā trīs psihologi, trīs speciālie pedagogi un trīs logopēdi. Liels atbalsts skolas kolektīvam ir vidusskolēni, kuri organizē kustību pauzes starpbrīžos, kurās jebkurš skolēns pēc savas vēlmes var piedalīties.  Šo pieredzi varētu mēģināt ieviest jebkura skola.
     Tāpat kā mūsu skola, arī Ādažu vidusskola iesaistās dažādos skolas vides labiekārtošanas projektos, eTwinning projektos, dažādos Nordplus, Comenius, Erasmus+ projektos. Viesojoties skolā iepazināmies ar Ādažu skolēnu iespējām piedalīties interešu pulciņos, fakultatīvos. Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.
        Direktore sniedza ieskatu par skolas un vecāku sadarbības formām.
     Ekskursijas laikā pa skolu bija iespēja iepazīties ar lielo skolas ēku, ar mācību kabinetu noformējumu un arī mācību līdzekļu nodrošinājumu. Pabijām skolas muzejā, kurš izvietots mazā telpā, jo skolai pietrūkst telpu mācību klasēm, lai varētu izvietot visus tos skolēnus, kuri vēlas mācīties Ādažu skolā. Pašreiz skolai tiek projektēta jauna piebūve ar moderniem un plašiem kabinetiem. Esam pateicīgi Ādažu vidusskolas kolektīvam un skolas administrācijai par to, ka padalījās  mums interesējošajos jautājumos un laipno uzņemšanu.
      Atgriežoties mājās kolēģi secināja, ka pie mums ir labi, moderni aprīkoti kabineti gan ar mācību, gan ar tehniskajiem līdzekļiem. Mēs varam priecāties un veiksmīgi strādāt, jo arī atttālumā no galvaspilsētas mūsu bērniem ir ļoti labas iespējas iegūt izglītību.
      Metodiskās dienas ietvaros apmeklējām Ādažu ražotnes “Ādažu Čipsi” Uzturklasi, uzzinājām, kā top īstie Ādažu čipsi un kā veselīgi našķēties, saglabājot sabalansēta uztura principus. Mēs paši piedalījāmies čipsu gatavošanas darbnīcā. Skolotājiem bija iespēja sajaukt dažādas garšvielas un izveidot savus unikālas garšas čipsus, ar iespēju pacienāt savus kolēģus un, atvedot mājās, pacienāt arī savus ģimenes locekļus. Tā bija laba iespēja skolotājiem papildināt savas audzināmās klases ekskursiju sarakstu ar izglītojošu un izzinošu saturu.
       Atpakaļ ceļā pedagogi apmeklēja kokaudzētavu “Baltezers”. Apmeklējot kokaudzētavu uzzinājām, ka dekoratīvie augi tiek audzēti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un tiem  izcilas auga dekoratīvās īpašības. Bija interesanti konstatēt, ka  pie kokaudzētavas ir izveidoti stādījumi, lai apmeklētāji varētu apskatīt dekoratīvos augus jau pieaugušā izmērā, kā arī smelties idejas košumaugu izvietošanā. Dārzus var apskatīt kokaudzētavas darba laikā bez maksas, bet tirdzniecības laukumā  apkalpo šajā nozarē zinoši speciālisti.
    Atgriežoties mājās secinājām, ka ir nepieciešami pieredzes apmaiņas pasākumi, tie iedvesmo un spēj uzlabot dzīves un darba kvalitāti. Mēs, skolotāji bijām gandarīti, jo laiks pagāja ātri un saņemtā atgriezeniskā saite pozitīvi uzlādēja mūs visus.

 

Preiļu 1. pamatskolas dir. vietn. izgl. jomā A. Dz. Bernāne