Droša interneta nedēļa.

     Jau 14. gadu pēc kārtas 2017. gada 7. februārī tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), kuras sauklis "Kopā par labāku internetu!", aicinot ikvienu būt pozitīvam internetā un veidot labāku interneta vidi.
     Droša interneta dienas pasākumi Preiļu 1. pamatskolās norisinājās ilgāku laiku, jo skolā bija daudz un dažādas aktivitātes, kas aptvēra visas klases. "Kopā par labāku internetu!" ietvaros Preiļu 1. pamatskolas skolēni tika aicināti iepazīties, izvērtēt, analizēt un risināt dažādas situācijas, apzināt galvenos riskus un apdraudējumus virtuālajā vidē. 1. – 4. klašu skolēni skolotājas V. Kondratjevas vadībā veidoja zīmējumus par tēmu “Internets draugs vai nedraugs”. Iesniegti darbi tika novērtēti. Labāko darbu autori saņēma veicināšanas balvas un tos var apskatīt labāko darbu izveidotajā izstādē.
      3. klasēm sadarbībā ar PGB Bērnu literatūras nodaļu tika organizēta alternatīvā mācību stunda par drošību internetā. Bērnu nodaļas bibliotekāre Ina Rusiņa stāstīja, ka bērni bija ļoti aktīvi un zinoši, tie centās  atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem par drošu internetu. Skolēni secināja par to cik bīstami līst interneta adresēs, kuras nav pašam zināmas un drošas. Visi beigās secināja, ka internetā mēs esam kā uz skatuves!
    Pirms 20 gadiem mobilā tālruņa aprīkojums bija nesams somā, bet tagad mobilie tālruņi sver gramus un mierīgi ietilpst kabatā. Gluži tāpat kā pārējām jaunajām tehnoloģijām, mobilajiem tālruņiem ir savs labums, ja tos pareizi pielietojam. Skolotājs P. Bernāns 5. – 7. klašu skolēnus iepazīstināja ar mobilo telefonu drošas lietošanas nosacījumiem.
    Lai vairotu jauniešu vēlmi mācīties un uzturēt sacensību garu, http://drossinternets.lv  piedāvāja  medijpratības konkursu (spēli)  “Atrodi internetā” ar uzdevumiem skolēniem dažādās vecuma grupās, pārbaudot, cik efektīvi skolēni prot internetu izmantot informācijas ieguvei! Katram skolēnam tika izsūtīta informācija ar e klases palīdzību un tika rosināti vai nu skolā, vai arī mājās izmērot savas zināšanas izspēlējot spēli – konkursu.
    6. februārī tika novadītas izglītojošas nodarbības “Saskarsme e-vidē” 8.-9. klašu skolēniem. 21. gadsimtā vienlīdz svarīgi ir ievērot drošību kā fiziskajā, tā arī virtuālajā pasaulē. Nav nekāds noslēpums, ka mūsdienu bērni daudz laika pavada internetā.
     Nodarbībās ar skolēniem tika apskatīti drošības noteikumi, kuri katram ir jāievēro, lai internetā justos droši. Bija iespēja visiem aizdomāties par to, kā mana rīcība internetā tagad var ietekmēt karjeru nākotnē. Tika pārrunātas iespējas, ko darīt, ja, kontaktējoties internetā, tu jūti kaunu, bailes, dusmas, izmisumu utt.
   Padomi:
•    rīkojies ātri;
•    meklē palīdzību:
•    izstāsti pieaugušajam, kuram uzticies (vecākam, skolotājam, psihologam, sociālajam pedagogam u.c.),
•    ziņo atbilstošām organizācijām,
•    zvani 116 111 vai ziņo www.drossinternets.lv !
   Pateicoties Preiļu 1. pamatskolas skolas psiholoģei un apmācību iniciatorei Līgai Tumašovai un arī skolēnu aktīvai līdzdalībai Vispasaules Drošāka interneta dienas izglītojošajos pasākumos 7. - 9. klašu audzēkņi kā noslēguma pasākumu 24. februārī, ieguva jaunas zināšanas, kā mācību nodarbības padarīt interesantākas ar mobilo lietotņu un internetā atrodamo rīku palīdzību, piedaloties Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm veidotāju rīkotajās nodarbībās. Katra klase šajās nodarbībās iepazinās ar mobilo un interneta rīku izmantošanu reālā pielietošanā.
     Nodarbību pārtraukumos skolēni apmeklēja Amigo lietotņu skoliņas tehnoloģiju stūrīti, kurā varēja izmēģināt noderīgas mobilās lietotnes un «paviesoties» virtuālajā realitātē ar specializētu briļļu palīdzību. Skolēni bija pārsteigti par to, ka to ko mēs ietilpinām lielā somā, to varam mierīgi atrast nelielā mobilā ierīcē. Nodarbību noslēgumā katrs skolēns ieguva pārsteiguma balvu no Amigo.
Informāciju sagatavoja A.Dz. Bernāne