“Uz lielu balli sanāca sveces”-Preiļu 1. pamatskolā.

   Mācoties realizēt uz kompetencēm balstītu izglītību un  turpinot iepriekšējos mācību gados aizsākto tradīciju, 7. februārī Preiļu 1. pamatskolas 8. klašu skolēni pulcējās pasākumā “Uz lielu balli sanāca sveces ...” Klātesošie varēja apskatīt skolēnu izlietās sveces, uzzināt tautas ticējumus par Sveču dienu. Skolotāja M. Šķestere iepazīstināja ar sveču nozīmi kristīgajā pasaulē. Sveču gaisma pavada cilvēku visa mūža garumā – pirmoreiz  iedegtu sveci pasniedz pēc kristības sakramenta saņemšanas, saņemot pirmo Svēto Komūniju, sveces deg arī šķiroties no šīszemes dzīves.
   Skolotāja M. Grišule bija sagatavojusi materiālu par tautas tradīcijām, ticējumiem Sveču dienā un krustvārdu mīklu par svecēm, kuru visi atminēja ātri.
  Sveču dienā, 2. februārī, satiekas mūsu senču ticējumi ar kristīgās pasaules rituāliem: šai dienā senie latvieši lējuši sveces, ko dedzināt visu gadu, un šo dienu uzskata arī par kristīgās gaismas dienu, kad mazo Jēzu nesa uz templi, stādot Dieva priekšā. Sveču diena ir arī seni pagānu (dabas ticīgo) svētki, Ziemas vidus, viena no Māras dienām – Ziemas Māra. To dēvē arī par Vēja dienu, Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Govju dienu. Nozīmīga Sveču dienas paraža ir sveču liešana. Šai dienā lietās sveces deg gaiši un taupīgi, nedūmo.
    Tēma – gaisma, sveces tika apskatīta caur dažādu mācību priekšmetu prizmu.
    Gatavojoties pasākumam, 8. klašu skolēni kopā ar audzinātājām Ingu Buku, Mairitu Grišuli un Mārīti Šķesteri, darbojās sveču liešanas radošajā darbnīcā, kuras laikā varēja iepazīties ar sveču liešanas tradīcijām un skolotājas Mārītes Šķesteres vadībā izmēģināt roku savas sveces liešanā.
     Sadarbojoties ar latviešu valodas un literatūras skolotājām Žaneti Beču, Irēnu Baroni un Andu Anspaku, skolēni sacerēja haikas, rakstīja dzejoļus un atziņas par gaismu, svecēm, sveču liesmu.
     7. februārī skolēni pulcējās pasākumā " Uz lielu balli sanāca sveces...”. Klātesošie varēja apskatīt skolēnu izlietās sveces, uzzināt tautas ticējumus par Sveču dienu. Skolotāja Mārīte Šķestere iepazīstināja ar sveču dienas tradīcijām kristīgajā pasaulē. Skolotāja M.Grišule bija sagatavojusi materiālu par tautas tradīcijām, ticējumiem Sveču dienā un krustvārdu mīklu par svecēm, kuru visi atminēja ātri.
    Ērika un Zane ģitārai skanot, klātesošos iepriecināja ar  dziesmu, kurā izskanēja sveces stāsts: “Uz galda svece tik spoži kvēlo un liesmā sevi sadedzina,  nepažēlo.”
     Fizikas stundās mācoties par “Gaismu” skolēni  bija sagatavojuši  dažādus aizraujošus eksperimentus par šo tēmu. It kā gaisma ir visur un tāda parasta lieta,  bet šoreiz tika nolemts paskatīties uz  to no tādas drusku neparastās puses, ko ikdienā neredzam.
 Uz sveču dienas pasākumu bija atlidojusi arī kāda Pūce, kas ir gudrības un tātad arī  gaismas simbols. Viņa palīdzēja izskaidrot eksperimentu fizikālo jēgu. To veiksmīgi attēloja Marianna no 8.c klases.   Skolēni  parādīja, kas notiek ar gaismu,  kad tā iet cauri dažādām vidēm piemēram stiklam, ūdenim, eļļai, kā gaismas stars liecas un aizplūst līdzīgi kā ūdens.
   Agnese demonstrēja pašas  izgatavoto lavas lampu, kas gaismas staros izskatījās patiešām bija burvīga. Sandis  ar lupas un mobilā telefona palīdzību bija izgatavojis nu gluži vai īstu projektu.
     Kā jau sveču dienas pasākumā tika rādīti arī eksperimenti ar svecēm un izrādījās, ka balons tomēr neaizdegas un nepārplīst uz sveces karstās liesmas, ja vien  tajā ir iepildīts ūdens, kas dzesē. Nikola deva iespēju citiem pamēģināt nodzēst sveces,  aplejot tās ar neredzamu gāzi.
     Niks rādīja gaismas sadalīšanos spektrā - septiņās varavīksnes krāsās. Kristiāns demonstrēja gaismas atstarošanos spoguļos un redzētais bija gluži kā filmās, kur redzami sarkani lāzera stari.
    Neatņemama latviešu svētku svinēšanas tradīcija ir svētku cienasts, tāpēc arī šoreiz skolēni mājturības skolotājas Ingas Reines vadībā bija cepuši cepumus, kuru formā tika attēloti dažādi gaismas simboli. Noslēgumā pie tējas tases, mielojoties ar pašceptajiem kārumiem, skolēni dalījās iespaidos par pasākumu: ”Ļoti jauks, interesants un aizraujošs pasākums! Paldies skolotājām un skolēniem. Bija ļoti jauki! (Adelīna, Marija 8.b)
     Pasākums bija ļoti interesants, uzzinājām daudz ko jaunu par svecēm, redzējām interesantus eksperimentus un bija diezgan jauki veidot pašiem savas sveces. (Linda, Helēna 8.b)
   Bija interesanti un uzzināju daudz ko jaunu. (Sandis 8.b)
    Mums ļoti patika eksperimenti. Tie bija interesanti, atraktīvi un aizraujoši. Marijas eksperiments mums likās visinteresantākais. Ļoti garšīgi cepumi! (Kate, Lusiāna, Diāna 8.a)
     Man šodien ļoti patika visi eksperimenti, ļoti patika lavas lampa un eksperiments ar degošajām putām. Patika arī meiteņu drosme uzstāties ar dziesmām ģitāras pavadījumā. (Patrīcija 8.a)”

     Pasākums parādīja, kā tiek veidota starppriekšmetu saikne fizikā, mūzikā, literatūrā  mājturībā un klases audzināšanā. Darbs pie skolēnu kompetenču attīstīšanas Preiļu 1. pamatskolā jau notiek.
Kopīgi paveikto apkopoja fizikas skolotāja Laila Vibornā