Skolas jubilejas gads

Pirmajai skolai Preiļos – 150
Preiļu 1. pamatskolai -20
Atvērti, lai mācītos!

  Ir pagājis nozīmīgu vēstures posmu svinēšanas gads mūsu skolā. Ir bijusi iespēja atskatīties uz pagājušajām vēstures lappusēm, pāršķirt tās no jauna, dot tā laika notikumiem jaunu interpretāciju; iespēja atkal satikties; iespēja izdarīt secinājumus un nospraust sev jaunus mērķus nākotnes attīstībai.
  Mūsu skolas liktens ir bijis un ir būt pirmajai – tautskolai Preiļos (1865. gadā), Preiļu 1. vidusskolai (no 1945. gada), Preiļu 1. pamatskolai (no 1996. gada). Tas ir gan izaicinājums, gan atbildība, gan iespēja vienmēr ceļā uz jauniem sasniegumiem.
  Vienlaicīgi ar tradīciju  un īpašā skolas gara saglabāšanu, esam mūsdienīgi savā attīstībā, atvērti jauninājumiem, izaugsmei un sadarbībai, gan  skolas ietvaros, gan vietējā sabiedrībā, gan ārpus pilsētas un novada robežām.
  Katras skolas dvēsele ir tās cilvēki -  absolventi ( bijušie), esošie un topošie skolēni, skolotāji un personāls. “Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji “/R. Bahs/
  Paldies visiem, kas bijām kopā un būsim arī turpmāk Preiļu 1. pamatskolā, veidojot to kvalitatīvu un  konkurētspējīgu izglītības iestādi! Tikai kopā mēs – skolotāji, skolas darbinieki,  skolēni un viņu vecāki, sadarbībā ar  vietējo pašvaldību varēsim izveidot Preiļus kā vietu, kur gribas atgriezties!
  Katrs labs darbs ir pelnījis novērtējumu:
 Sakarā ar skolas Preiļos 150. jubileju (Preiļu miesta tautskolas dibināšana 1865. gadā), kas ir Preiļu 1. vidusskolas un pēc tās reorganizācijas 1996. gadā arī Preiļu 1. pamatskolas darbības pirmsākums, 2015. gada 6. jūnijā  (skolas absolventu salidojumā “Laiks atkal satikties”) tika  apbalvoti ar Preiļu novada domes Pateicības rakstu sekojoši  Preiļu 1. pamatskolas visilgāk strādājušie darbinieki:
1.    Marianna Abricka (no  1989.g.)
2.    Lolita Adamoviča (no 1990.g.)
3.    Olga Anspoka (no 1992.g.)
4.    Irēna Barone (no 1992.g.)
5.    Pionija Beļikova (no 1973.g.)
6.    Anna Dzidra Bernāne (no 1982.g.)
7.    Pēteris Bernāns (no 1982.g.)
8.    Rasma Bilzēna (no 1989.g.)
9.    Inga Buka (no 1995.g.)
10.    Vija Caune (no 1986.g.)
11.    Antra Gertmane (no 1994.g.)
12.    Mairita Grišule (no 1986.g.)
13.    Gaida Ivanova (no 1979.g.)
14.    Dace Kiuleniece (no 1995.g.)
15.    Inese Lakševica (no 1984.g.)
16.    Anita Laškova (no 1982.g.)
17.    Lilija Livmane (no 1977.g.)
18.    Jānis Ondzuls (no 1992.g.)
19.    Inita Pokšāne (no 1989.g.)
20.    Sandra Mauriņa (no 1993.g.)
21.    Inga Reine (no 1994.g.)
22.    Ruta Sparāne (no 1991.g.)
23.    Maruta Upeniece (no 1985.g.)
24.    Elita Skutele (no 1989.g.)
25.    Anna Vilcāne (no 1994.g.)
26.    Anna Lakuša (no 1994.g.)
27.    Digna Prodniece (no 1985.g.)


  Sakarā ar Preiļu 1. pamatskolas pastāvēšanas 20. gadu jubileju (Preiļu 1. pamatskola izveidota 1996. gada 1. septembrī pēc Preiļu 1. vidusskolas reorganizācijas) tika apbalvoti  ar Preiļu novada domes Pateicības rakstu sekojoši Preiļu 1. pamatskolas darbinieki, kuri nostrādājuši Preiļu 1. pamatskolā vairāk kā 5 gadus no izglītības iestādes dibināšanas 1996. gadā:
1.    Anda Anspaka
2.    Gunārs Avotiņš
3.    Ieva Babre
4.    Žanete Beča
5.    Iveta Belousova
6.    Janīna Beļajeva
7.    Ilze Broka
8.    Astrīda Čerpakovska
9.    Uldis Čerpakovskis
10.    Velta Danovska
11.    Inga Haritonova
12.    Līvija Eglīte
13.    Ilona Isajeva
14.    Anita Komarovska
15.    Anita Lauska
16.    Ilmārs Madelāns
17.    Lolita Svaļba
18.    Jānis Svaļba
19.    Mārīte Šķestere
20.    Līga Tumašova
21.    Laila Vibornā
22.    Zigrīda Volonte
23.    Vineta Vjakse
24.    Ligita Trubača
25.    Nataļja Volkova
26.    Aija Skrinda
27.    Ārija Slūka
28.    Vija Kivleniece
29.    Antoņina Akmene
30.    Veneranda Dzene
31.    Marija Rubane
32.    Anna Jerofejeva
33.    Ināra Meluškāne
34.    Pēteris Trubačs
35.    Inita Kotlere

 Pateicības raksti tika pasniegti Latvijas valsts dibināšanas 98. gadadienai veltītajā svētku koncertā, noslēdzot arī Preiļu 1. pamatskolas 20. pastāvēšanas gada svinēšanu 2016. gada 16. novembrī.


Pateicībā viesiem par sadarbību un nozīmīgu ieguldījumu skolas un Preiļu novada izglītības attīstībā – Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste