Deju kopas "Gaida" dejotāji Nordplus projektā

       Preiļu 1. pamatskolas  7. - 8. klases deju kopas “Gaida” dalībnieki Nordplus Junior projekta “Dare to share” / Uzdrīksties dalīties/ ietvaros no 8. – 14. oktobrim īstenoja pirmo mobilitāti Klaipēdā  /Lietuva/, kas saucās - Tradicionālā folklora.
      Projekta norises gaitā dalībnieki, izmantojot spēles un rotaļas, iepazina viens otru, kā arī prezentēja savu valsti un skolu. Vēlāk iepazināmies ar Klaipēdas interesantākajām vietām un vēsturi.  Darinājām tautiskas rokassprādzes no ādas  Priekules ģimnāzijā; apmeklējām Drevernas ostas pilsētiņu, kurā apgredzeno gājputnus; mācījāmies atrast kopīgo un atšķirīgo latviešu, lietuviešu un igauņu valodās; piedalījāmies radošajās darbnīcās Mākslas galerijā, J.Kačinska mūzikas skolā, Klaipēdas tehnoloģiju centrā un Etno kultūras centrā. Taču lielākais uzsvars tika likts uz partnervalstu tradicionālās folkloras un skatuviskās dejas apguvi. Mobilitātes noslēgumā tika rīkota tikšanās ar viesģimenēm, pie kurām visu nedēļu dzīvoja projekta dalībnieki, un izveidots deju uzvedums.
       Esam gandarīti par saviem dejotājiem, kuri godam pārstāvēja savu valsti, skolu un deju kolektīvu. Liels paldies vecākiem, kuri uzticēja mums savus bērnus nedēļas garumā. Projekta noslēgumā viens otram teicām: “ Uz tikšanos Pērnavā!”, kur notiks mobilitāte - Folklora mūsdienās.