Akcija "Atpakaļ uz skolu"

      Akciju „Atpakaļ uz skolu 2016” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbība ar biedrību „Eiropas Kustība Latvijā” un jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. Skolu vizīšu koordinēšanu nodrošina jaunatnes organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.
      Akcijas laikā, kura bija veltīta Eiropas Savienības dzimšanas dienai, Preiļu 1. pamatskolā viesojās Aija Vagale – kā bijusī Preiļu 1. vidusskolas absolvente, kā mūsu skolas skolēna māte un šobrīd arī Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālā struktūrvienības vecākā referente.
     Sociālo zinību mācību stundu laikā (06.05.2016. 8.a un 8.b klašu skolēniem un 16.05.2016. 8.c klases skolēniem )kā alternatīvās mācību stundas, tika novadītas  nodarbības par :
•    Valsts probācijas dienesta  darba specifiku;
•    iemesliem, kāpēc cilvēki izdara noziedzīgus nodarījumus;
•    kādas ir Valsts probācijas dienesta piedāvātās iespējas palīdzēt bijušajiem ieslodzītajiem atgriezties normālā ikdienas dzīvē un atrast darbu;
•    sociālās kontroles metodes, kuras izmanto Valsts probācijas dienesta darbinieki;
•    kādas specialitātes un profesijas jāiegūst, ja grib strādāt Valsts probācijas dienestā (informācija karjeras izglītībai).
    Skolēni uzzināja daudz ko jaunu un bija spiesti aizdomāties par atbildību, par savas rīcības iespējamajām sekām.
Preiļu 1. pamatskoals direktore, vēstures un sociālo zinību skolotāja Nora Šņepste