R. Mūkam veltīts pasākums Galēnos.

15.janvārī Galēnu pamatskolā notika Vislatvijas jaunrades konkursa, kas veltīts dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam, noslēguma pasākums. Arī mūsu skolas audzēkņi apliecināja savas radošās spējas un varēšanu, atzinības rakstus saņēma Anastasija Dementjeva, 8.c kl., Ilze Borbale, 8.b kl., bet pateicības par piedalīšanos  - Rasa Saulīte, 8.b kl., Ilva Plociņa, 8.b.kl., Aivis Strods, 8.b kl., Egita Usāne, 8.c kl., Katrīna Golubicka, 8.c kl., Kristīne Loginova, 9.b kl., Līga Klibā, 9.c kl., Anete Haritonova, 9.c kl. Liels gandarījums arī skolotājām I.Baronei, Andai Anspakai un Ž.Bečai par savu audzēkņu panākumiem, šogad nācās rakstīt par tēmu „Ko gan es darītu, uzjājis Stikla kalnā?”, 8.- 9.kl. grupā tika iesūtīti 100 darbi no visas Latvijas. Gribas iedrošināt arī citus skolēnus pārvarēt sevī kādu “kalnu” un piedalīties dažādos radošos konkursos.

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja Ž.Beča