Beidzot mums tas ir izdevies!

   Preiļu 1. pamatskola konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” grupā “Pašvaldības un valsts iestādes” ir ieguvusi 1. vietu par rotājumu dažādību svētku noformējumā “Ziemassvētku stāsts” skolas plašajā teritorijā.
   

 Preiļu novada domes rīkotā konkursa uzvarētāji tika godināti aizvadītā gada 29. decembrī pilsētas Gada lielajā ballē. Pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā kategorijā tika piešķirti diplomi un atzinības naudas izteiksmē: 1. vietai - 150 eiro, 2. vietai – 100 eiro, 3. vietai – 70 eiro.
    Paldies visiem par svētku noskaņas radīšanu, par atbalstu, ieguldīto laiku un radošo enerģiju – floristikas, vizuālās mākslas pulciņu vadītājiem, klašu audzinātājiem, mācību kabinetu vadītājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem, skolēnu vecākiem!
Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam uzburt brīnumu un gaismu gada vistumšākajā laikā!

Skolas administrācija