Tēvzemes nedēļa Preiļu 1.pamatskolā.

Valsts svētku svinēšana un gatavošanās tiem ir viens no veidiem kā kopt patriotisma jūtas, valstiskās apziņas veidošanos, emocionālo saikni starp paaudzēm.
Tēvzemes nedēļas laikā Preiļu 1. pamatskolā notika daudzveidīgi  pasākumi skolēnu aktīvai līdzdalībai svētku norisēs:
•    11.11.- 18.11.2015.
skolas vēstures aktualizēšana mācību un klases stundās
 ”Vai Tu zini savas skolas vēsturi” 5.-9.kl.

•    11.11.2015. plkst 14.20 sar.zālē
     erudīcijas konkurss “Pazīsti Latviju” 7. - 9.kl.

•    11.11.2015. plkt 14.00 -16.00  Zemessardzes 35. bataljona telpās
6.ab kl.  piedalīšanās  Tēvzemes stundā


•    11.11.2015. plkst 17.00  pa Raiņa bulvāri
5.-9.kl., skolotāju un vecāku piedalīšanās  Lāpu gājienā

•    12.11.2015. plkst 14.15  305.kab.
konkurss “Veidosim Latviju” -5.-6.kl.

•    13.11.2015. plkst 12.40 - 13.30 uz Skolas ielas
stafete “Skolai 150”  4.-9.kl., vecākiem, skolotājiem

•    16.11.2015. plkst 15.15 201.kab.
radošā darbnīca “Aproce Latvijai”
5.-9.klašu skolēniem, vecākiem, skolotājiem

•    17.11.2015. plkst 8.30- 9.00 skolas vestibilā
iedegsim svecīti Latvijas kontūrā - 1.-9.kl.

•    17.11.2015. plkst 10.00  sar.zālē
svinīgs pasākums 1.-4.kl.
Paldies  audzinātājiem un klašu kolektīviem, skolotājiem un vecākiem,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam, Preiļu Zemessardzes 35.bataljonam, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknim  par  sadarbību un ieguldīto darbu Tēvzemes nedēļas pasākumu organizēšanā un norisē.
Lai mūs kopā notur paaudžu vienotība un piederība Latvijas valstij!
Lai skaisti piepildīti svētki mums visiem  skolā,  ģimenēs,  novadā un valstī!
Lai pozitīvas emocijas Tēvzemes nedēļas laikā!

Digna Prodniece
Preiļu 1. pamatskola