Zēni veiksmīgi startē konkursā "SPICE 2015"

Ar mērķi popularizēt skolēnu tehnisko jaunradi un saturīgu radošo darbību, 2015. gada 29. septembrī notika tradicionālais tehnisko, radošo un sportisko iemaņu konkurss „SPICE 2015”, kurā šogad piedalījās rekordliels skaits (34) vienpadsmit un divpadsmitgadīgu zēnu no Preiļu novada, Vārkavas novada un Riebiņu novada izglītības iestādēm. Konkursu organizēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju (PVLMM) un starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību.
Apsveicam ar panākumiem konkursā “SPICE 2015” Preiļu 1.pamatskolas
5.-6.klašu skolēnus un skolotāju Uldi Čerpakovski!

Raivo Liniņš 6.A - 1.vieta
Kalvis Kacars 6.B - 2.vieta
Gustavs Stalidzāns 5.C – atzinība
Ivo Haritonovs 6.A – atzinība
Dinārs Kemzāns 6.A – atzinība
Edvards Stupāns 6.B – atzinība
Aksels Valts Patmalnieks 6.B- atzinība