9. klašu vēlējumi Zinību dienā

1. septembris ir jaunu zināšanu un jaunu iespēju laiks. Lai šis mācību gads ir veiksmīgs Jums, skolas gaitas uzsākot, gan mums, kuriem šogad jānonāk līdz zinību apvāršņiem, pamatskolu beidzot. Tautas dzejnieks Ojārs Vācietis rakstīja: '' Tev sākas liela cilvēka sapņi, Tu esi pārkāpis slieksni, tagad Tev jāpārkāpj apvārsnis. '' Lai jūsu skolas laiks ir saturīgs un iegūtās zināšanas plašas un noderīgas.

/Rainers Trubačs, 9.a/

Skola - tā ir vieta, kur mums ir iespēja iet uz saviem sapņiem, iegūt dzīvei nepieciešamās zināšanas un pieredzi, kā arī saprast, kas mēs esam un par ko gribam kļūt. Skola - tā ir mūsu jaunība. Tā ir prieka un laimes lappuse mūsu atmiņās. Mēs novēlam katram sapņot, censties, meklēt, iet un sasniegt! Sveiciens Zinību dienā!

/Alens Šņepsts, 9.b/

Lasot par Alises piedzīvojumiem Brīnumzemē, izskan jautājums : "Sakiet, lūdzu, pa kuru ceļu man jāiet?" Atbilde ir šāda: "Tas lielā mērā atkarīgs no tā, kur tu gribi nonākt." Visiem novēlam zināt, ko gribat sasniegt šajā mācību gadā, ko paveikt un uzzināt, un sasniegt. Lai veicas jums un visiem mums- 9-ajiem un mūsu skolotājiem!

/Anete Haritonova, 9.c/