Mācību ekskursija Rēzeknes augstskolā.

      Sadarbībā ar Rēzeknes augstskolu, Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas  43 skolēniem,  bija iespēja iepazīt augstskolu, piedalīties Inženieru dienu noslēgumā un vērot tehniskās jaunrades darbu prezentācijas. Tās  bija sagatavojuši  Rēzeknes augstskolas studenti un  Rēzeknes novada skolēni, darbojoties kādā no  tehniskās jaunrades jomām, kurās skolēni apguva praktiskās iemaņas, piemēram,  mācījās  veidot vienkāršas uzbūves robotus,  elektriskās shēmas, lampiņu dekorus, interjera elementus ar gaismas efektiem, kabatas lukturīšus, lodēt, veikt ķīmiskus eksperimentus un demonstrējumus, ievērot darba drošības noteikumus ar elektroiekārtām un citas interesantas lietas.
     Vērojot radošos darbus, arī Preiļu skolēni varēja aizdomāties par iespējām  piedalīties šāda veida inženiertehniskajās nodarbībās, kā arī par inženiera profesiju un tās nepieciešamību.
       Dažas skolēnu atziņas par gūtajiem iespaidiem Rēzeknes augstskolā:
  • „Mācību ekskursija bija ļoti izzinoša un aizraujoša. Ļoti patika augstskolas Inženieru fakultātes telpu un laboratoriju iekārtojums, īpaši modernās iekārtas. Ieinteresēja daudzveidīgie jauno ķīmiķu skolas eksperimenti un demonstrējumi. Visvairāk pārsteidza megatronikas nodarbībās paveiktais.” / Ilva /
  • „Man viss patika., visvairāk paštaisītie roboti. Interesanti bija mazie vides inženieri un ķīmiķi.”/ Elvis /
  • „Pārsteidza ķīmijas laboratorijas iekārtojums un aparatūra. Vislielāko iespaidu atstāja megatronikas un robotikas demonstrējumi.” / Maksims /
  • „Patika viss, kas saistīts ar ķīmiju un auto veidošanu.”/ Dans Krists /
  • „Man patika ekskursija. Es uzzināju daudz ko jaunu par tehnoloģijām. Mani ieinteresēja robotikas nodarbības.” / Valters /
Paldies Preiļu novada domei,  Izglītības pārvaldei, skolotājiem un vecākiem par atbalstu un sadarbību mācību ekskursijas organizēšanā!

 

Digna Prodniece,
dabaszinību un bioloģijas skolotāja