Konkursi sākumskolā.

14. janvārī 2. klašu skolēniem notika glītrakstu konkurss „Es glīti rakstu”. No katras klases piedalījās pieci dalībnieki. Skolēniem bija jānoraksta Leona Brieža dzejolis „No skolas”. Pēc žūrijas vērtējuma visglītākie, kārtīgākie darbi bija sekojošiem bērniem:

* 2.a klasē /skolotāja Zigrīda Volonte/ - Katrīnei Vasiļevskai un Annijai Akmentiņai;

*2.b klasē /skolotāja Sandra Mauriņa / - Nellijai Afanasjevai un Tomam Sondoram;

*2.c klasē /skolotāja Inita Pokšāne/ - Anastasijai Zabalujevai un Martai Jenauai.

 

21. janvārī 4. klašu skolēniem bija diktāta konkurss. No katras klases tika izvirzīti pieci labākie rakstītāji. Piedalījās arī divi skolēni no Aglonas internātvidusskolas. Konkursa uzvarētāji:

1. vieta – Nadīna Stella Ivdre  4.c /skolotāja Lolita Adamoviča/;

2. vieta – Anastasija Krohmaļuka 4.b /skolotāja Gaida Ivanova/;

3. vieta – Kristiāna Pastore /skolotāja Anita Lauska/, Laura Čerpakovska 4.c, Linda Indrikova 4.c, Agita Kotāne 4.b, Kerija Keita Kampāne /Aglonas internātvidusskola/.

                                                                                                               Direktores vietniece Olga Anspoka