Kāpēc jāmācās fizika un bioloģija?

Šī gada 4. februārī 8. un 9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Daugavpils Universitātes zinātniekiem - Edmundu Tamani un Aināru Pankjānu lekcijā-prezentācijā "Kāpēc jāmācās fizika un bioloģija.”
Stunda ko pavadijām skolas sarīkojumu zālē paskrēja ātri. Ar interesi klausījāmies faktus un stāstus. Mums, skolēniem, visneticamākais bija, ka fizikas zināšanas nepieciešamas ikvienā profesijā. Uzzinājām kā mūsu ikdienas dzīvi uzlabo un atvieglo zināšanas fizikā un bioloģijā. Pasniedzēji nerunāja tikai par dabaszinātnēm. Viņi dalijās dzīves pieredzē un stāstīja daž ne dažādas situācijas no dzīves. Patika pasniedzēju aizraujošā un dedzīgā stāstīšana. Manuprāt, skolēni, īpaši devītās klases, aizdomājās par iespēju mācīties tālāk kaut ko, kas būtu saistīts ar dabaszinātnēm.
Saņēmām uzaicinājumu doties ekskursijā uz Daugavpils Universitāti, lai varētu zinātnieku darbu pavērot tuvāk. Ceru, ka klases šo iespēju izmantos. Būtu jauki, ka mēs vēl kādu reizi mūsu skolā satiktu zinātniekus un paklausīties vēl ko jaunu un interesantu.Šis pasākums bija interesants. Tas man lika aizdomāties par fizikas un bioloģijas zināšanu nepieciešamību dzīvē. Nebiju aizdomājusies par fizikas nepieciešamību tulka profesijā. Es savu nākotni vēlos saistīt ar dabaszinātnēm.
Anete Haritonova 8.c

8. – 9. klašu skolēnu atziņas par dzirdēto un redzēto:

 • Uzzinājām, ka gandrīz jebkurā profesijā nepieciešamas zināšanas dabaszinātnēs. Ieinteresēja, ka ir iespēja doties uz pili „Ilgas” un izmēģināt kā būt pētniekam. Mums ļoti patika, ka fiziķis spēja šo parasti garlaicīgo informāciju pasniegt interesantā un jaunā formā. pateicamies zinātniekiem par šo lieliski novadīto prezentāciju. (8.a klases meitenes)
 • Šis pasākums bija interesants. Tas man lika aizdomāties par fizikas un bioloģijas zināšanu nepieciešamību dzīvē. nebiju aizdomājusies par fizikas nepieciešamību tulka profesijā. Es savu nākotni vēlos saistīt ar dabaszinātnēm.
 • Pārsteidza tas, ka fizika ir arī mūzikā un tulkiem. Tagad vairāk mācīšos fiziku.
 • Šī lekcija man ļāva uzzināt, ka fizika ir vajadzīga visās dzīves jomās. Domāju, ka pievērsīšu lielāku uzmanību fizikai un papildus apgūšu to.
 • Ļoti interesanti pastāstīja par to, kāpēc vajadzīga fizika, ka bez tās nekur nevar. Mani pārliecināja, ka jāizvēlas tā profesija, kura tevi dzīvē visvairāk saista.
 • Šī stunda likās interesanta un izzinoša, jo Daugavpils Universitātes zinātnieki lika aizdomāties par fizikas un bioloģijas lomu ikdienā un profesijās, kurās pēc daudzu domām tās nav vajadzīgas – tulkiem, mūziķiem, sportistiem arī nepieciešams priekšstats par fiziku. Zinātnieki aicināja izvēlēties farmaceita profesiju, kura ir arī labi atalgota.
 • Es sapratu, ka man ir vajadzīga šī pieredze skolā, lai būtu vieglāk strādāt par tulku vai skolotāju.
 • Bija interesanti. Atraktīvi zinātnieki!!! Interesanti pastāstīja par fiziku un bioloģiju. Labprāt apmeklētu kādu stundu vai lekciju pie šiem zinātniekiem.
 • Es īsti nebiju aizdomājusies, ka tulka profesijā ir nepieciešamas zināšanas fizikā.
 • Es uzzināju, ka jebkurā profesijā ir vajadzīgas zināšanas bioloģijā un fizikā.
 • Es nevarēju pat iedomāties, ka fizika un bioloģija var būt tik interesantas, tāpēc nolēmu vairāk pievērsties šīm nozarēm. man šķiet lietderīgi pavadīts laiks. Gribētu vēl satikties ar viņiem un daudz vairāk uzzināt no pieredzējušiem cilvēkiem.
 • Es sapratu, ka jāmācās dabaszinātnes. Tās noder katrā darbā. Vēlos aizbraukt uz Daugavpils Universitāti, tur mikroskopi ir daudz lielāki un var redzēt, ka skudras un vaboles neskuj kājas, tās ir matainas.
 • Man patika un tas mani iedvesmoja cītīgāk mācīties fiziku un bioloģiju.
 • Mani ļoti ieinteresēja stāstītais. Un es čakli mācīšos fiziku, ķīmiju un bioloģiju.
 • Bija interesanti. Tagad zinu, kādēļ jāmācās bioloģija un fizika un kur man tās noderēs.
 • Bija ļoti interesanti. Jocīgi likās, ka fizika vajadzīga humanitārajās zinātnēs.
 • Bija ļoti labs pasākums – diezgan humoristisks un tai pašā brīdī arī ļoti pamācošs. Labi piemēri iz dzīves, un ieteikumi nākotnei. Vairāk tādu pasākumu, jo tas bija kas jauns un patiesi interesants, bet pārsvarā mani interesē fizikas joma.
 • Bioloģijas prezentācija man bija interesantāka – parādīja aparatūru, ko var ar to darīt un ieraudzīt rezultātu.
 • Zinātnieki mani pārliecināja par fizikas un bioloģijas zināšanu nepieciešamību dažādās nozarēs un ikdienā.
 • Bija interesanti uzzināt, cik daudz apakšnozaru ir fizikā un bioloģijā.
 • Ieinteresēja ekskursija uz Daugavpils Universitāti, lai redzētu kā viņi strādā laboratorijās un pamēģināt arī pašai.
 • No zinātnieku stāstītā sapratu, ka visu, ko skolā māca, noderēs arī turpmākajā dzīvē. Nopietni vajag apsvērt savu nākotnes profesiju un darīt tikai to, kas pašam patīk.
 • Zinātnieki savu stāstījumu papildināja ar faktiem no reālās dzīves.
 • Sapratu, ka bez dabaszinātņu priekšmetiem nevar izdzīvot. Interese par šiem priekšmetiem palielinājās.
 • Nebiju iedomājusies, ka humanitārajās zinātnēs ir nepieciešamas zināšanas fizikā.
 • Es biju, es redzēju, es iemācījos! Mani ļoti aizrāva zinātnieku teiktais par bioloģiju fiziku, sportu... Es mēģināšu ievērot viņu ieteikumus – pēc iespējas vairāk mācīšos eksaktos priekšmetus, arī individuāli, lai nodarbinātu savas smadzenes.
 • Pasākums bija izglītojošs. Zinātnieki stāstīja, kur dzīvē noderēs zināšanas bioloģijā un fizikā. Arī manā sapņu profesijā ir diezgan labi jāpārzina fizika, jo tulkiem jātulko arī tehniski teksti. Es uzskatu, ka ir pareizi piedāvāt skolēniem šādu iespēju – satikties ar zinātniekiem, jo tas var palīdzēt izdomāt, ko cilvēks nākotnē grib darīt.
 • Man patika, kā zinātnieki izstāstīja, ar ko viņi nodarbojas un kur strādā. mani ieinteresēja Daugavpils Universitātē pieejamā elektronika. man nepatika atmosfēra zālē, jo daudzi skolēni neklausījās.
 • Man visvairāk patika klausīties kā runāja fiziķis. Es gribētu aizbraukt pie viņiem uz Daugavpili un uz pili mežā.
 • Sapratu, ka bioloģija un fizika ir ļoti noderīgas zinātnes un bez zināšanām šajos priekšmetos būs ļoti grūti nākotnē.
 • Man patika, ka fiziķis gandrīz katrā profesijā atrada kaut ko saistītu ar fiziku.
 • Zinātniekiem no Daugavpils universitātes, manuprāt, ir labas iemaņas pasniegt izglītojošu informāciju jauniešu auditorijai. Biju pārsteigta par to, cik zināšanas fizikā un bioloģijā ir vajadzīgas mūsdienās.
 • Es uzzināju daudz jauna. Ļoti vēlos aizbraukt uz laboratoriju Daugavpils Universitātē, un apskatīt kā viss darbojas un lietojas. Būtu labi aizbraukt uz pili, kas atrodas mežā.
 • Ļoti aizraujošs pasākums, uzzināju daudz jauna, visinteresantākais man šķita vaboles mikroskopiskais attēls.
 • Pēc pasākuma es apdomāju savu dzīvi un sapratu, ka zināšanas fizikā, kā arī ķīmijā un bioloģijā ir ļoti svarīgas, lai sasniegtu savus mērķus. Es apņemos cītīgāk mācīties, lai veiksmīgi attīstītu savu karjeru nākotnē.
 • Bija patīkami klausīties zinātniekos. Viņi mums deva atbildes uz jautājumiem kāpēc un vai viss, ko mācāmies skolā būs vajadzīgs? Izrādās, ka jā! Tāpēc mums ir cītīgi jāmācās, jo dzīvē noderēs viss.