Skatuves runas konkurss.

Kas visu izteic bez mēles?

Man saka - tā grāmata.

Ar viņu mīļākās spēles

un labākā saruna. (Rainis.)

Grāmata stāsta, lasītājs uzzina, runātājs pārliecina.

21. janvārī Preiļu 1. pamatskolas Skatuves runas konkursā, kas veltīts lielajiem dzejas dižgariem Aspazijai un Rainim, piedalījās 20 runātāji, lai parādītu savu prasmi ne tikai izteiksmīgi norunāt dzejoli, bet arī pārliecinātu un piesaistītu klausītāju uzmanību.

          Konkursa dalībniekus vērtēja skolas direktore N. Šņepste, BJC direktores vietniece A. Kolosova, Preiļu novada Jaunatnes lietu speciālists S. Ancāne. Ceļazīmi uz konkursu novadā saņēma 8  skolēni: Rasa Zīmele (5.a), Raivis Žihars (6.b), Anastasija Dementjeva (7.c), Elīza Gurgone (8.b), Eduards Lipiniks (9.b), Rūdolfs Vucāns (9.b), Liena Gasiņa (9.c), Lauma Reliņa (9.c). Lai viņiem veicas!

Tas darbs tu pats:

Tu pats, kas dabas kustībā,

Kas izdodi sevi visumā,

Kas aizej lielā pilnībā-

Darbs, daba, pats. (Rainis.)